Beleid professioneel opdrachtgeverschap en inkoop

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode woningcorporaties 2020. Hierin staat (artikel 5.3) dat het bestuur en raad van commissarissen een visie hebben op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid.

Gaby van der Peijl, adviseur inkoop samenwerking Aedes: “Daarom maakte Aedes samen met verschillende corporaties een voorbeeld beleid met een toelichting. Met het voorbeeld en de toelichting kunt u op een eenvoudige manier uw eigen beleid opstellen.”

Beide documenten kunt u hier vinden.

Aedes Inkoop ABC

Inkoop, Aanbesteden, Contract- en Leveranciersmanagement maken gebruik van diverse begrippen, die soms op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Zo was er bijvoorbeeld verwarring ontstaan over de termen rond aanbesteden voor woningcorporaties en aanbesteden voor overheidsdiensten.

Aedes bundelde daarom uitleg over de begrippen uit het inkoopproces in het Aedes Inkoop ABC. Op die manier is het voor iedereen duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Dit helpt u bij het (verder) vormgeven van uw inkooporganisatie.

Inkoop ABC

Illustratie: het inkoop groeimodel

Voor meer informatie: Aedes dossier Inkoopsamenwerking