Voor (directeur-)bestuurders van corporaties tot 1.000 Vhe

Beste leden,

We menen er goed aan te doen deze bijeenkomst (oorspronkelijk fysiek ingericht) om te zetten in een online variant. Deze vindt plaats op:

Woensdagavond 9 september, van 18.45-20.15 uur – via MS Teams

Dit omdat de groep leden die zich hier voor aangemeld heeft er allemaal een flink stuk voor had moeten reizen én we nog altijd voorzichtig zijn in het kader van tegengaan verspreiding covid-19.

We hopen u op woensdag 9 september online te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Corry Keulen, voorzitter MKW Platform

Aanmelden, introducés, PE-punten en contact

Aanmelden voor de themabijeenkomst op 9 september graag met behulp van de groene knop in de mail die op 1 september jl. aan de doelgroepleden is verstuurd.

Ook introducés zijn van harte welkom. Let op: voor introducés is er een aparte aanmeldknop.

Voor deze bijeenkomst gelden 2,5 PE-punten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lilian van Zandbrink l.vanzandbrink@aedes.nl secretaris MKW Platform.

Agenda

18.45 uur Digitale inloop

19.00 uur Opening en korte kennismaking met de aanwezigen

19.10 uur Actualiteiten politiek en overheid door Richard Bos, Aedes

Aan bod komen: wat verwachten we aan begrotingsplannen met Prinsjesdag én de lobby van Aedes in aanloop naar het nieuwe kabinet.

19.35 uur Energietransitie: hoe koppelen we wijken los van het aardgas, door Dorris Derksen, Aedes

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om buurten van het aardgas af te sluiten. Hun plannen moeten ze vastleggen in een transitievisie warmte. Deze transitievisie heeft gevolgen voor de duurzaamheidsstrategie van woningcorporaties. Welke overwegingen spelen hier en welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?

20.00 uur Einde bijeenkomst, nazit

20.15 uur Afsluiting