beste leden, we hopen van harte dat we elkaar dit najaar weer een aantal keer persoonlijk kunnen ontmoeten. Hieronder op een rijtje de bijeenkomsten die op de planning staan. Natuurlijk worden die volgens de Covid-19 richtlijnen ingevuld. We hopen van harte jullie dan weer te zien. Heb een goede zomer en blijf gezond! Met vriendelijke groet namens het MKW bestuur, Corry Keulen, voorzitter.

Aedes en MKW corporaties tot 1.000 vhe

Naast het delen van kennis, ontmoeten we jullie als leden graag. Dus kom, vertel uw verhaal en leer van elkaar. Op het programma staan de actua politiek en overheid. Met medewerking van Richard Bos, Aedes. En de energietransitie: hoe koppelen we wijken los van het aardgas? Met medewerking van Dorris Derksen, Aedes.

Actua belangenbehartiging: De lobby van Aedes in aanloop naar het nieuwe kabinet.  En De evaluatie van de Woningwet en de evaluatie van de verhuurderheffing.

Energietransitie: Gemeenten bepalen wanneer ze woningen wijk voor wijk loskoppelen van het aardgas en leggen dit vast in de Transitievisie Warmte. Deze transitievisie heeft gevolgen voor de duurzaamheidsstrategie van woningcorporaties. De Startmotor warmtenetten komt ook aan bod. Welke hulpmiddelen komen er, welke wetgeving (afsluiten van aardgas, instemmingsrecht huurders) en wat mag je als gemeente en corporatie straks?

Woensdagavond 9 september 2020, Houten (Joinn!)

17.30 uur. Inloop met een broodmaaltijd.
18.00 uur. Opening en korte kennismaking met de aanwezigen.
18.30 uur. Inhoudelijk programma.
20.30 uur. Einde bijeenkomst, nazit.
21.00 uur. Afsluiting.

MKW Directeurendag

Organisaties in het maatschappelijk middenveld zoeken elkaar nadrukkelijker op om samen te werken aan maatschappelijke problemen (wicked problems) die ze alleen niet kunnen oplossen. Enerzijds vanwege de complexiteit (bijvoorbeeld personen met verward gedrag, opvang van vluchtelingen), anderzijds vanwege bezuinigingen waardoor organisaties nadrukkelijker op hun eigen terrein en risicobeheersing zijn aangewezen.

De vragen die we ons deze Directeurendag stellen zijn met name gericht op hoe we dit samenwerken in zogeheten ‘organisatie netwerken’ vormgeven en wat er nodig is om het werkend te krijgen. En misschien ook wel: wanneer we er niet aan moeten beginnen. We kijken ook in de spiegel naar wat we zelf hebben gedaan tot nu toe op dit gebied en wat we zelf nog kunnen verbeteren.

Donderdagmiddag 8 oktober, Utrecht (De Moestuin)

12.30 uur. Inlooplunch.
13.15 uur. Aanvang programma.
18.00 uur. Einde programma.

WSW-MKW bijeenkomsten

In samenwerking met het WSW organiseren we dit najaar twee regionale bijeenkomsten over de nieuwe strategische agenda van het WSW. Voor jullie en jullie toezichthoudende financiële mensen.

De insteek hierbij is:

  • De hoofdlijnen uit de strategie duiden.
  • Ingaan op wat het nieuwe strategisch plan van het WSW concreet betekent voor corporaties.
  • En jullie nader informeren over de te tekenen documenten.

Wij combineren dit graag met een ledenmoment in de regio.

De uitnodiging voor deze bijeenkomsten is op 14 juli jl. verstuurd. Zet één van beide data alsjeblieft alvast in je agenda!

Woensdagochtend 21 oktober (Bakkeveen, Nieuw Allardsoog)

Donderdagochtend 5 november (Eindhoven, Keukenconfessies) 

10.00 uur. Inloop.
10.15 uur. Rob Rotscheid WSW, presentatie en discussie.
11.30 uur. Korte pauze.
11.45 uur. MKW leden in gesprek, netwerklunch.
12.45 uur. Afsluiting.