Bestuurders van kleinere corporaties zien in de teruglopende investeringsmogelijkheden de grootste bedreiging voor de komende jaren. Dit zal vooral gevolgen hebben voor de nieuwbouwmarkt en daarmee zal ook de stagnatie in de bouw verder toenemen.

Ook de veranderende regelgeving en de daarmee samenhangende groeiende regeldruk wordt als een steeds grotere factor van betekenis gezien. Men ziet dat er veel te veranderen staat en dat biedt naast bedreigingen ook kansen.

Lees het onderzoek naar de toekomst van kleine en middelgrote woningcorporaties door Atrivé.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2011-1-1-43-onderzoek-woningcorporaties-atrive.pdf”]