Als MKW-corporaties realiseren we veel kleine woningbouwplannen in kleine kernen. Hierbij richten we ons niet alleen op sec de lage inkomensgroep,maar ook op de groep met een inkomen tot ca. € 43.000 inkomen. Gemengde wooncomplexen dus. In uw visie, DAEB en niet-DAEB. Lees de statements rondetafelgesprek vaste Kamercommissie Herzieningswet toegelaten instellingen.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2011-9-8-38-mkw-herziening-woningwet.pdf”]