Aedes en haar leden zijn blij dat de wetgever het belang van een breed werkdomein voor corporaties onderkent. Maar onze zorg blijft of we alle gewenste activiteiten binnen de nieuwe spelregels nog wel kunnen financieren.
De grootste zorg zit bij de activiteiten die in het wetsvoorstel wel tot het werkterrein van corporaties worden gerekend, maar waarvoor geen staatssteun mogelijk is (de zogenoemde niet-DAEB-activiteiten). En dan gaat het niet om commerciële avonturen maar om woningen voor (lage) middeninkomens.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2011-9-9-5-watnodigismoetwelkunnen.pdf”]