Ellen Olde Bijvank van Quintis verzorgt een inleiding over de wijze waarop corporaties visie kunnen ontwikkelen voor optimale ontwikkeling van zorgvastgoed. Bram Baselmans van AAG schetst daarnaast een beeld van de wereld van zorginstellingen en legt verbanden naar actuele van wet- en regelgeving. Het volledige programma, inclusief themageraliteerde locatie waar een en ander gaat plaatsvinden volgt binnenkort.

Ellen Olde Bijvank is senior consultant en thematrekker van zorg- en maatschappelijk vastgoed bij Quintis. Na 6 jaar manager te zijn geweest in de zorg is zij al weer 10 jaar werkzaam als adviseur op het brede terrein van wonen, zorg & welzijn. Met hart en ziel zet zij zich in voor organisaties om met hen vernieuwende en haalbare (vastgoed- en samenwerkings)strategieën te ontwikkelen. Haar kracht daarbij is (naast een stevig portie vasthoudend enthousiasme) het integraal denken: het verbinden van vastgoed met de gevolgen die het heeft op de organisatie, het beheer en de exploitatie.

Zij is auteur van onder meer de publicaties ‘Sale en leaseback van zorgvastgoed’ en ‘Maatschappelijk vastgoed, de pioniersfase voorbij’.

Bram Baselmans is werkzaam bij AAG binnen de unit Organisatie & Vastgoed. Hij is na het behalen van zijn diploma aan de TU Eindhoven, bouwkunde bij AAG gaan werken en werkt momenteel 10 jaar op het scheidsvlak van Wonen en Zorg. Goed op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving binnen de zorg en de actualiteiten binnen de wereld van Wonen, Zorg en Welzijn, liggen de speerpunten in zijn werkzaamheden met name in het samenbrengen van Zorgorganisaties en Woningcorporaties. De kansen die hij ziet in wet- en regelgeving brengt hij in de praktijk voor beide partijen. Zo ontstaan vaak haalbare plannen. Bram ondersteunt daarnaast in het schrijven van Strategische vastgoedvisie, en Strategische vastgoedplannen, organiseert trendtour en geeft opleidingen. Hij neemt u op inspirerende manier mee in de kansen van de zorgwereld.