mkw 301014 4We kijken terug op een geslaagde MKW directeurendag in samenwerking met de VTW op 30 oktober jl. Met dank aan de inbreng van de aanwezige leden, gastsprekers en gasten.

Over legitimiteit waren de aanwezige MKW-leden het eens: die kan niet bestaan zonder lokaal betrokken, verantwoordelijk en zichtbaar bestuur. De rol van de directeur-bestuurder en die van de (voorzitter) van de Raad van Commissarissen worden daarbij als complementair beschouwd waarbij het er om gaat dat er voldoende tegenkracht wordt georganiseerd voor beide partijen.

MKW-bestuurslid Hans Vedder (Goed Wonen Gemert) over de verbinding met het publiek belang van huurders en stakeholders: “Middelgrote en kleine woningcorporaties zijn lokaal betrokken en zichtbaar, ze blijven ‘dicht bij huis’.”

Legitimering en het interne toezicht
Spreker: Willem van Leeuwen

Belang externe legitimatie
Spreker: Hildegard Pelzer

Op het programma van de MKW directeurendag op 30 oktober 2014 stonden de volgende personen en thema’s:

  1. Opening door dagvoorzitters Marinus Kempe én Albert Kerssies
  2. Legitimering en het interne toezicht, Willem van Leeuwen
  3. Belang externe legitimatie, Hildegard Pelzer
  4. Aedes project Legitimering, Rein Hagenaars
  5. Discussie tafels
  6. Afronding: Weten voor wie je het doet
  7. Jan Boeve en Albert Kerssies reflecteren op het rapport PEWC
mkw 301014
mkw 301014 2 mkw 301014 5 mkw 301014 3