De financiële ruimte van corporaties staat onder druk. Ook de veranderende bouwwereld plaatst woningcorporaties in een andere rol. Door op andere wijze opdrachten te verstrekken, kunnen corporaties veel besparen. Bovendien leidt dat vaak tot een beter eindproduct. De regisserende corporatie schrijft niet voor, maar daagt de markt uit om te komen tot optimale oplossingen. Wat houdt dat in, wat levert dat op? En wat vraagt deze professionaliseringsslag van woningcorporaties?

Dat komt aan de orde op 12 december tijdens een bijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap. Aedes en opleidingsinstituut NEVI lanceren dan bovendien de Leergang Opdrachtgeverschap die in het voorjaar van 2015 van start gaat.

Met medewerking van:
• Prof Dr. Arjan van Weele, NEVI leerstoel Inkoop en Supply Chain Management; over strategische visie en trends in aanbesteden en samenwerken in de bouwketen.
•Prof. Dr. Ir. Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft; over het belang van goed opdrachtgeverschap voor de corporatiesector.
• Stan van den Thillart, Woonbedrijf Eindhoven over de praktijk; Hoe richt je je organisatie optimaal in en hoe belangrijk zijn de juiste competenties?
• NEVI-docenten van de leergang opdrachtgeverschap; over de inhoud van de diverse opleidingsmodules.

.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Kijk hier voor het opleidingsaanbod