Huurders met verward gedrag: inzicht in juridische knelpunten

Door |31 augustus 2017|Categorieën: Bijeenkomsten|Tags: , , , |

Corporaties willen betere begeleiding van huurders met verward gedrag en zij willen bij woonoverlast snel kunnen ingrijpen. Bestaande regels staan soms een effectieve aanpak in de weg. Daarom organiseert Aedes drie bijeenkomsten om ervaringen, juridische knelpunten en samenwerkingsafspraken in kaart te brengen. De bijeenkomsten moeten [...]

Reacties uitgeschakeld voor Huurders met verward gedrag: inzicht in juridische knelpunten

Lokale Monitor Wonen: actuele cijfers op gemeente- en soms wijkniveau

Door |18 november 2016|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , |

Een hulpmiddel bij de gesprekken over lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. En een hulpmiddel bij de ontwikkeling van het prestatieveld betaalbaarheid en beschikbaarheid in de benchmark. Dat is de Lokale Monitor Wonen. Aedes heeft deze samen met de Woonbond en gemeenten (VNG, G4, G32) ontwikkeld: Waar staat je gemeente. [...]

Reacties uitgeschakeld voor Lokale Monitor Wonen: actuele cijfers op gemeente- en soms wijkniveau

MKW inspiratie voor de werving van de nieuwe Aedes voorzitter

Door |22 september 2016|Categorieën: De Kracht van Klein | sectorontwikkeling|Tags: , , , , |

Het bestuur van het MKW Platform kan zich vinden in het opgestelde profiel voor de nieuwe voorzitter van Aedes. Ter inspiratie heeft het bestuur van het MKW platform aan het Aedes bestuur echter nog een aantal aandachtspunten meegeven, waaraan we – mede vanuit de optiek van de [...]

Reacties uitgeschakeld voor MKW inspiratie voor de werving van de nieuwe Aedes voorzitter

Betrekken huurders: gelegitimeerde mening belangrijker dan formele structuur

Door |14 oktober 2015|Categorieën: Belangenbehartiging, Bijeenkomsten|Tags: , , , , |

We kijken terug op een geslaagde najaars Directeurendag op donderdag 8 oktober jl. over het thema “Betrekken huurder”. De conclusie aan het eind van de dag was dat het MKW Platform, samen met Aedes en Woonbond, aan de slag wil met een pilot, die past [...]

Reacties uitgeschakeld voor Betrekken huurders: gelegitimeerde mening belangrijker dan formele structuur

Update brochure financiële inkoopvoordelen

Door |18 september 2015|Categorieën: Belangenbehartiging, De Kracht van Klein | sectorontwikkeling|Tags: , , , |

Of het nu gaat om bureaustoelen en paperclips of om verzekeringen, het onderhoud van kantoorgebouwen of om het wagenpark. Aedes ondersteunt haar leden door op landelijk niveau scherpe afspraken te maken met aanbieders. In onderstaande brochure kunt u alles vinden over de bestaande corporatie-specifieke inkoopvoordelen [...]

Reacties uitgeschakeld voor Update brochure financiële inkoopvoordelen

Leergang Strategisch P&O voor woningcorporaties

Door |18 maart 2015|Categorieën: Bijeenkomsten, De Kracht van Klein | sectorontwikkeling|Tags: , , , , , |

Beste MKW leden, graag jullie aandacht voor de Leergang Strategisch P&O voor woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor P&O-adviseurs in de corporatiesector die een stap in hun ontwikkeling willen maken, zodat zij over complexe vraagstukken op strategisch niveau kunnen adviseren. Ze hebben minimaal een HBO werk- en [...]

Reacties uitgeschakeld voor Leergang Strategisch P&O voor woningcorporaties