Corporaties willen betere begeleiding van huurders met verward gedrag en zij willen bij woonoverlast snel kunnen ingrijpen. Bestaande regels staan soms een effectieve aanpak in de weg. Daarom organiseert Aedes drie bijeenkomsten om ervaringen, juridische knelpunten en samenwerkingsafspraken in kaart te brengen. De bijeenkomsten moeten leiden tot inzicht in juridische knelpunten en een modelconvenant.

Data en inhoud

Twee bijeenkomsten gaan over juridische knelpunten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor juridisch medewerkers en woonconsulenten/medewerkers leefbaarheid. De data zijn:

  • 11 september van 13.00 tot 17.00 uur te Aedes te Den Haag
  • 13 september van 10.00 tot 14.00 uur bij Eigen Haard Amsterdam

Op 21 september (10.00 – 14.00 uur) bij WonenBreburg te Breda is er een bijeenkomst over succesvolle samenwerkingsafspraken/convenanten over de aanpak en huisvesting van verwarde huurders. Deze bijeenkomst is bedoeld voor juridische medewerkers, beleidsmedewerkers en voor medewerkers leefbaarheid / woonconsulenten.

Aanmelden

Medewerkers van corporaties kunnen zich aanmelden. Voor meer informatie: aedes.nl