Beste leden, volgende week donderdag (12 oktober 2017, middag) vindt onze najaars Directeurendag plaats. Het is niet alleen wat ons betreft een prachtig programma, maar duidelijk ook in jullie ogen gezien de vele aanmeldingen. Tijdens onze middag staan het denken óver maar vooral het erváren van het thema Veranderkracht en het werken met jonge corporatieprofessionals centraal.

Interne organisatie en veranderkracht

Over de wens tot effectieve samenwerking, wijze besluitvorming en collectieve verandering in eigen huis, zodat we kunnen blijven anticiperen op een veranderende omgeving.

Of zoals een collega het verwoordt: “Het kwetsbaar durven opstellen in de werkorganisatie en richting je stakeholders. Bereid zijn om het nieuwe te omarmen en er van te leren. Maar het gaat er ook om dat je hier als directeur-bestuurder voor gaat stáán. Als een kapitein op een schip de koers bepalen en uitzetten en erop durven te vertrouwen dat de bemanning de zaken goed regelt.

Het programma kent drie pijlers.

  • Danielle Braun van de Academie voor Organisatiecultuur. En schrijfster van The Corporate Tribe. Danielle Braun is corporate antropologe en neemt ons mee op een reis naar het wezen van cultuur. Over hoe mensen culturen vormen en hoe culturen op hun beurt mensen vormen.
  • Marinus Kempe, directeur-bestuurder van de Kernen in Hedel. Hij neemt ons mee in zijn bevindingen rond het implementeren van de netwerkorganisatie als organisatiestructuur. En vooral in wat daarna volgt. De echte verandering: loslaten en ruimte geven. Hoe daar (coachend) leiding aan te geven.
  • Een groot deel van het programma wordt vormgegeven door jonge corporatie talenten. Betrokken en slimme young professionals die graag verandering en vernieuwing de sector in brengen. Daar hebben ze ideeën over. Wij vinden dat het de moeite loont om hun inbreng te ervaren. Zij zullen ons daarin meenemen, verrassen en inspireren.

Opgeven?

Dat kan nog: met behulp van de link die we jullie op 7 september jl. mailden.

Locatie

Het Stoomgemaal Arkemheen in Nijkerk. Aanvang: 12.00 uur.

Tot dan!

Met vriendelijke groet namens het MKW bestuur,
Corry Keulen, voorzitter