Op 31 oktober 2017 organiseren Aedes en het MKW Platform voor hun leden tot 1.000 Vhe een bijeenkomst bij St. Joseph in Boxtel. Bent u werkzaam als (directeur-)bestuurder van een corporatie tot 1.000 Vhe, dan ontvangen en spreken wij u graag! We gaan dieper in op de actua en door vereniging en leden geleverde inspanningen en resultaten op het gebied van belangenbehartiging en benchmarking / benchlearning.

Voor de bijeenkomst gelden twee PE-punten.

Waarom

Het doel is drieledig. Allereerst ontmoeten wij jullie graag. Het is goed elkaar te kennen. We willen jullie bijpraten over die dossiers en zaken waarvan wij weten dat ze jullie als kleine corporaties bezig houden. En daarover kennis en kunde uitwisselen. Het is tenslotte ook een mooie gelegenheid om elkaar als (directeur-) bestuurders te spreken.

Programma

We beginnen om 18.00 uur met een inloop voorzien van een broodmaaltijd. Het inhoudelijk programma start om 18.30 uur. Afsluiting is voorzien om 20.30 uur.

Aedes-benchmark

Met medewerking van Sander Koomen van Aedes. Aan de orde komen onder andere:

  • Aedes-benchmark in 2017; tijdlijn en inhoud.
  • Doorontwikkeling komende jaren.
  • Sneak-preview resultaten 2017.
  • Toepassingsmogelijkheden voor kleine corporaties.
  • Toelichting op benchlearning- programma.

Aedes Lobby/Belangenbehartiging

Met medewerking van Jasper Willems van Aedes. Aan de orde komen onder andere:

  • Regeldruk. Reductie administratieve lasten (bevindingen/aanbevelingen).
  • Accountancy, Governance.
  • Oordeelsbrieven.
  • Implementatie herziening woningwet. Waar lopen de XXS tegen aan? Werkt het verlicht regime? Wat is er extra nodig voor XXS in relatie tot grote(re) corporaties?
  • Sloopreglement.

Meer informatie

Voor meer informatie: Lilian van Zandbrink l.vanzandbrink@aedes.nl
Aedes Belangenbehartiging Publieke Zaak / secretaris MKW Platform.

Wij hopen jullie op 31 oktober 2017 te mogen begroeten!