Beste leden, graag attendeer ik jullie op de najaars Directeurendag van het MKW Platform. Deze vindt plaats op donderdagmiddag 12 oktober 2017. Locatie: het Stoomgemaal Arkemheen in Nijkerk. Het verzoek is de bijeenkomst alvast in jullie agenda’s te noteren. De uitnodiging met nadere informatie volgt binnenkort!

Interne organisatie en Veranderkracht

Het thema van onze Directeurendag is Interne Organisatie en Veranderkracht. Ingegeven door de wens tot effectieve samenwerking, wijze besluitvorming en collectieve verandering. In beweging blijven in eigen huis, om te kunnen blijven anticiperen op een veranderende omgeving.

We duiken op 12 oktober a.s. in de wereld van de corporate antropologie en gaan in op cultuur en gedrag in organisaties. We bespreken de netwerkorganisatie als organisatiestructuur. En we bezien hoe we onszelf en onze organisaties fris en jong van geest kunnen houden.

Met vriendelijke groet,
Corry Keulen, voorzitter