“Omdat de bestuurlijke rol vanuit drie invalshoeken (strategie, leiderschap en bedrijfsvoering) wordt belicht, spreekt het programma voor de leergang Corporatiebestuurder nieuwe stijl mij zeer aan. Bovendien biedt het programma veel ruimte voor uitwisseling met collega’s uit de sector.” Aldus Liesbeth Brouwer – de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Liesbeth Brouwer – de Jong heeft zich ingeschreven voor de lichting van de  Leergang Corporatiebestuurder nieuwe stijl die op 5 en 6 oktober a.s. start.

De aanmeldingen voor deze zesde lichting lopen inmiddels volop. Wie voelt zich net als Liesbeth en de bijna 100 collega’s die haar voorgingen aangesproken?

Voor wie

Het programma is opgezet voor corporatiebestuurders – van kleine en (middel)grote corporaties –  die zich verantwoordelijk voelen voor een hoogwaardige invulling van hun rol. Voor directeur-bestuurders die net gestart zijn en open staan voor extra kennis en inspiratie. Voor hen die – net als wij – de combinatie van het verwerven van kennis en vaardigheden én het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap een noodzakelijke vinden. Voor managers die een rol als bestuurder nieuwe stijl ambiëren.

In het kort

Een voorbereidend assessment. Drie modules van twee dagen. Intervisie tussen de bijeenkomsten door. Een slotdag. En een eindopdracht waarin deelnemers de uitdaging waar de woningcorporatie voor staat koppelen aan het persoonlijk leiderschap dat daarvoor vereist is. Zie hier in het kort de Leergang.

Door wie

Drs. Marjan Deelen
Dr. ir. ing. Ingrid Janssen
Prof. dr. Mijntje Lückerath
Drs. Menno Maas
Dr. ing. Martijn Rademakers
Prof. dr. Jan de Vuijst

Data, locatie en kosten

Module 1: 5 en 6 oktober 2017
Module 2: 18 en 19 januari 2018
Module 3: 19 en 20 april 2018
Slotdag: 21 september 2018

Locatie: TIAS, campus Utrecht. Let op: dit is de spiksplinternieuwe nieuwe locatie van TIAS in Utrecht.
Kosten: € 5.650,- inclusief literatuur en dagarrangement.
PE-punten bij afronding van het programma.

Deze leergang heeft het MKW Platform samen met TIAS én met financiële ondersteuning vanuit FLOW ontwikkeld.

Brochure

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/TIAS-leaflet-Corporatiebestuurder_w-lichting-6.pdf”]