De kern: om kennis te delen en te creëren én om efficiënt om te gaan met de inzet en kosten van een trainee, delen twee deelnemende corporaties één trainee. Deze trainee werkt 16-20 uur per week bij beide corporaties. Deze trainee vormt daarnaast samen met andere trainees (en dus andere corporaties) een kennisteam dat werkt aan actuele vraagstukken die spelen bij deze corporaties. Samen zijn ze in staat de basis te leggen, waarna iedere trainee voor maatwerk zorgt bij zijn/haar twee werkgevers.

Ergens naar toe gaan in plaats van ergens van af willen

Niet alleen de trainee, ook de directeur stapt met dit programma echter in een leeromgeving. Dat van een inspirerend en uitdagend minitraject ‘creatief leiderschap’ waarin de directeuren zich bekwamen in het leiding geven aan jonge mensen, in het in beweging brengen en in het scheppen van een creatief klimaat. Dit traject loopt parallel aan het ontwikkeltraject van de trainees. En met enige regelmaat werken directeuren en trainees dan ook met elkaar samen tijdens trainingsdagen.

Samen met een collega corporatie in de regio

beste leden en beste directeur-bestuurders, met veel plezier brengen wij onder jullie aandacht de gloednieuwe brochure met informatie over het traineeprogramma voor kleine en middelgrote corporaties. Een mooie manier om kennis en een frisse blik in huis te halen. Om samen met een collega in de regio een project op te pakken dat daar met smart op ligt te wachten.
De beoogde start is in 2020. We zoeken hiervoor minimaal 12 corporaties. Inmiddels hebben acht corporaties hun interesse al getoond. We zijn benieuwd wie volgt!

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Peter de Jong van Plateau (06 11 73 05 04 of p.dejong@plateau-net.nl) of
Lilian van Zandbrink van het MKW Platform (06 12 74 60 87 of l.vanzandbrink@aedes.nl).

Brochure van het MKW traineeprogramma

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-Trainee-programma-2019-brochure.pdf”]

Waarom een traineeprogramma speciaal voor MKW corporaties?

Het programma is ontstaan vanuit de behoefte om meer medewerkers binnen te halen die jong en hoog opgeleid zijn en in staat zijn om van buiten af te kijken. Om actuele kennislacunes op te vullen, om mobiliteit van personeel te stimuleren én een creatief klimaat te creëren.

Kenmerken van het MKW traineeprogramma op een rij

In dit programma:

  • Delen we per twee corporaties één trainee, de trainee is daarmee parttime in huis;
  • Werken trainees in ‘kennisteams’ vanuit meerdere corporaties samen aan actuele cases waar denk- en uitvoeringskracht op nodig is;
  • Krijgen vernieuwing en innovatie aandacht doordat Plateau in de begeleiding inzet op creatief leiderschap, houding en gedrag. Zowel bij trainees als bij directeuren;
  • Is de directeur-bestuurder intensief betrokken en zet hij/zij samen met de trainee het vliegwiel van de gewenste ontwikkeling in de eigen organisatie in beweging;
  • Laten we zien hoe ‘klein’ groot kan zijn.