Beste collega’s, in dit jaarverslag vertellen wij over onze initiatieven en leggen wij financiële verantwoording af over het jaar 2018.

Belangenbehartiging samen met jullie

We hebben onze handen vol aan belangenbehartiging. Vele uren gaan zitten in het vanuit Aedes meedenken met en meesturen op diverse dossiers. Constructief maar altijd vanuit onze eigen specifieke positie, geïnspireerd door de kracht van klein.
En dat doen we dan ook vaak samen met één van jullie. Het is een goede gewoonte om naast een bestuurslid één of meerdere leden mee te laten denken en/of in te zetten als deelnemer aan een klankbordgroep, bij Aedes, bij BZK. We doen nooit een tevergeefs beroep op jullie en we waarderen dat.

Bijeenkomsten en belrondje

We organiseerden in 2018 twee goed bezochte Directeurendagen en een themadag. We smaakten het genoegen om de kennis en kunde van jonge professionals aan onze Directeurendag te mogen verbinden. Deze side-kick geeft een extra energie bij onze ontmoetingen. Tevens proeven de talenten de kracht van klein.
We deden een belronde met alle Aedes en/of MKW leden tot 1.000 Vhe. Het doel was een nadere kennismaking en tevens uitvraag naar waar de behoefte ligt: welke thema’s / producten kunnen we voor deze doelgroep agenderen?

Wisselingen en groei

En we kijken terug op een beweeglijk jaar voor het MKW Platform. Er wisselden 9 directeur-bestuurders van baan, maar deze corporaties bleven wel lid. We namen afscheid van 6 leden, waarvan 3 door fusie van hun corporaties. En we mochten maar liefst 8 nieuwe leden tevens corporaties begroeten. Momenteel tellen we 93 leden. We zijn dan ook trots dat de Kracht van klein ook qua kwantiteit zichtbaar blijft, ondanks de fusies van een aantal collega-corporaties.

Tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

Namens het MKW bestuur,
Corry Keulen voorzitter

Jaarverslag 2018

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2018-def-apr-2019.pdf”]

20 jaar in 2019

In 2019 bestaat het MKW Platform 20 jaar! Een mooi moment om samen bij stil te staan. Graag werken we samen met leden het programma voor dit jubileum uit. Interesse om mee te denken over een geschikt jubileumprogramma? Laat het weten via: mkw@aedes.nl