Beste leden, met veel plezier laten we jullie weten dat we in overleg met Plateau zijn gekomen tot een traineeprogramma specifiek voor middelgrote en kleine corporaties.

Wij geloven er als MKW bestuur in dat het belangrijk is dat we als corporaties ‘bewegen’. Dat er bij ons mensen, jonger en ouder, graag werken omdat ze van betekenis zijn en kunnen investeren in hun ontwikkeling. Een MKW corporatie is dan nog meer een wendbare organisatie, die mee kan bewegen met de dynamiek van de buitenwereld. En steeds laat zien dat ze waarde toevoegt voor haar huurders.

Dit programma draagt bij aan drie uitdagingen waar we voor staan:

  1. De Kennis-uitdaging, nieuwe opgaven vragen om nieuwe kennis.
  2. De Instroom-uitdaging, het vinden en binden van medewerkers die jong en hoog opgeleid zijn én in staat zijn om van buiten af te kijken.
  3. De Mobiliteit-uitdaging, beweging brengen in de organisatie.

Het programma is gebaseerd op de bewezen principes van het traineeprogramma Talent in Huis, maar specifiek voor onze corporaties en uitdagingen uitgewerkt. Dat leidde tot een vernieuwend concept.

Bij voldoende interesse vanuit onze achterban gaan we dit programma uitrollen.

Vanuit het MKW bestuur zijn Bram Lipsch en Fons Köster intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit programma. En de eerste drie gegadigden hebben zich inmiddels al aangemeld. We hebben er alle vertrouwen in dat ook jullie de meerwaarde zien van dit programma en hopen op jullie deelname!

Met vriendelijke groet, mede namens het MKW bestuur,
Corry Keulen, voorzitter

Toelichting op het MKW traineeprogramma

Download (PDF, 366KB)

Meer weten? Informatiesessie op 11 april!

Voor geïnteresseerden is er op donderdag 11 april in de ochtend en voorafgaand aan onze Directeurendag de mogelijkheid om zich verder te laten informeren door en vragen te stellen aan Plateau.

Graag van te voren aanmelden via mkw@aedes.nl

Locatie: De Utrechtse Stadsvrijheid, van 11.00-12.30 uur.

Waarom een traineeprogramma speciaal voor MKW corporaties?

Het programma is ontstaan vanuit de behoefte om meer medewerkers binnen te halen die jong en hoog opgeleid zijn en in staat zijn om van buiten af te kijken. Om actuele kennislacunes op te vullen, om mobiliteit van personeel te stimuleren én een creatief klimaat te creëren.

Kenmerken van het MKW traineeprogramma op een rij

In dit programma:

  • Delen we per twee corporaties één trainee, de trainee is daarmee parttime in huis;
  • Werken trainees in ‘kennisteams’ vanuit meerdere corporaties samen aan actuele cases waar denk- en uitvoeringskracht op nodig is;
  • Krijgen vernieuwing en innovatie aandacht doordat Plateau in de begeleiding inzet op creatief leiderschap, houding en gedrag. Zowel bij trainees als bij directeuren;
  • Is de directeur-bestuurder intensief betrokken en zet hij/zij samen met de trainee het vliegwiel van de gewenste ontwikkeling in de eigen organisatie in beweging;
  • Laten we zien hoe ‘klein’ groot kan zijn.