Meedenkers gezocht om een tegendraads jubileum programma te bedenken.

beste leden,

dit jaar bestaat het MKW Platform 20 jaar. We willen dat vieren tijdens onze najaars Directeurendag op donderdagmiddag 10 oktober 2019.

Natuurlijk zijn er bestuursleden aangehaakt om een geschikt programma te bedenken. We zouden hier echter ook graag enkele leden bij willen betrekken.

Op woensdag 13 maart om 16.00 uur, na afloop van het MKW bestuur, willen we een eerste aanzet tot plannen maken. Locatie: Woonpalet Zeewolde.

Dus mocht je dat wat lijken, een tegendraads jubileum programma bedenken, meld je dan aan!

Met vriendelijke groet,

Corry Keulen, Hans Vedder, Johan Oosterhoff, Vincent van Luit, Wiepke van Erp Taalman Kip, Hendrik Hoogenkamp, Fons Köster, Bram Lipsch en Lilian van Zandbrink –  MKW bestuur

Meedenken?!

Interesse om mee te denken over een geschikt jubileumprogramma? Laat het weten via: mkw@aedes.nl 

We maken een begin op: woensdag 13 maart om 16.00 uur
Locatie: Woonpalet Zeewolde

Een platform voor de kleinen

In mei 1999 stuurde Beno Munneke (toen: Woningstichting Talma, Hoogezand) een ingezonden brief naar Aedes Magazine. Onder de kop De laatste der Mohikanen. Platform kleine corporaties? vroeg hij zich af “of er binnen Aedes ruimte zou zijn voor en behoefte aan een platform voor de kleinen? En hoe zou dat dan kunnen?”

En daar was duidelijk ruimte voor en behoefte aan. In november 1999 kwam een aantal bestuurders voor het eerste bij elkaar, in Nulde. Een jaar later, in december 2000, telde het Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties 124 deelnemers.

De essentie van de eerste beleidsvisie: “Het MKW als belangenbehartiger van die corporaties die tot het midden en klein bedrijf van de sector behoren. Niet door ons af te zetten tegen groot, maar door erkenning te zoeken voor de veelkleurigheid van de sector.”