Directeurendag: Kansen in de preventieve aanpak van potentiële overlast in de wijk.

Het zoeken naar een effectieve aanpak van overlast in de wijk speelt bij iedere woningcorporatie. Bewoners met verward gedrag, de uitstroom van mensen uit de maatschappelijke opvang, wat betekent dat voor ons als corporaties? En hoe geven we deze aanpak samen met gemeentes en zorgorganisaties concreet vorm?

Hoe kun je afspraken maken (en vooral implementeren) waarbij alle stakeholders zich senang voelen? En waarin je, uitgaande van het belang van de huurder en zijn omgeving, een modus vindt om je eigen belangen af te wegen tegen die van de andere partijen, je partners?

Preventief en in vertrouwen

We willen tijdens onze Directeurendag belichten wat we preventief kunnen doen. De fase bespreken van het maken van concrete afspraken tussen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties. Welke afspraken kunnen we samen maken, welke signaleringsmiddelen hebben we?

We willen niet hoeven te verzanden in de inzet van allerlei – repressieve – instrumenten. Instrumenten voor het oplossen van ontstane problemen die we samen met stakeholders mogelijk voor hadden kunnen zijn.

Dit vraag om samenwerken in vertrouwen en dat vraagt wat anders dan samenwerken volgens mandaat en regels.

Het programma wordt vormgegeven door Hendrik Hoogenkamp (MKW bestuur, Beter Wonen IJsselmuiden), Judith Breemer (jonge prof en werkzaam bij de AFWC), Ton Moors (manager Wonen, Goed Wonen Gemert) en Lilian van Zandbrink (secretaris MKW)

Directeurendag

Donderdag 11 april, van 13.00-18.00 uur. Met een buffetdiner na afloop voor wie wil.

Locatie

De Utrechtse Stadsvrijheid
DUS: Een zakelijke speelplaats

De uitnodiging volgt per mail

De uitnodiging met toelichting op programma én de aanmeldlink volgt begin maart per mail.

Voor deze bijeenkomst gelden PE-punten.