Ortec Finance heeft met een aantal corporaties, waaronder enkele MKW-leden, het project “vastgoedsturing met de basiswaardering” uitgevoerd. Hierbij werd de vraag gesteld op welke wijze de marktwaarde volgens de basiswaardering kan helpen bij de vraagstukken rondom vastgoedsturing.

Langs drie lijnen is het project invulling gegeven.

  1. Complexprestatiemeting
  2. Afleiding beleidswaarde
  3. Beoordelen van (des)investeringen

Het project kent de volgende conclusies:

  • Als de corporatie het vastgoed beschouwt als een bedrijfsmiddel, dat ten dienste staat van de maatschappelijke rol, dan is een goed bruikbare complexprestatiemeting mogelijk met de marktwaarde volgens de basisversie van het Handboek.
  • Als het vastgoed wordt gezien als beleggingsmiddel zal de nauwkeurigheid van een full waardering gewenst zijn.
  • De basiswaardering voldoet uitstekend voor de bepaling van de beleidswaarde.
  • Voor het beoordelen van investeringen is de basisversie minder geschikt, omdat het Handboek betrekking heeft op vastgoed in exploitatie en niet op nieuwbouw of het waarderen van verbeteringen. Alternatief voor het gebruik van de basisversie bij investeringen is het inschakelen van een taxateur om de marktwaarde, en vervolgens op basis daarvan de beleidswaarde te bepalen.

Het volledige rapport is voor leden te lezen op de MKW kenniswebsite.

De MKW Kenniswebsite. Hoe kom ik daar?

We stuurden onze leden daarover een bericht.

Deze mail niet ontvangen of de toegangscodes niet meer in beeld? Dat kan verholpen worden!

Stuur een mailtje aan mkw@aedes.nl en we helpen je met plezier op weg.

MKW Kenniswebsite

Dit rapport is te vinden op de MKW Kenniswebsite

Zie: ORGANISATIE -> STRATEGIE -> overige strategie

MKW Kenniswebsite: uitsluitend voor leden

De MKW Kenniswebsite is alleen toegankelijk voor MKW leden. Bedoeld om onderling best practices te delen. Samen sterk.

In veel gevallen heeft één van je collega’s namelijk al een format, een document, een voorbeeld opgesteld. En dan is het heel prettig om daar gebruik van te kunnen maken.

En andersom: wat heb jij mogelijk voorhanden aan kennis waar een collega mee geholpen is?