100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders

Het geld dat woningcorporaties momenteel jaarlijks betalen aan de verhuurderheffing (dit jaar zo’n 1,7 miljard) kan beter worden ingezet om huurwoningen in versneld tempo te verduurzamen. Daarmee komt de noodzakelijke CO2-reductie eerder tot stand en helpen we als sector onze huurders tegelijkertijd aan een lagere energierekening. Een win-win.

Een plan daartoe werd afgelopen vrijdag 15 februari door maar liefst 170 woningcorporaties (waarvan een kleine 50 MKW-leden) en Urgenda aan het kabinet aangeboden. Namens het kabinet nam Birgitta Westgren, directeur Klimaat bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een en ander in ontvangst. Westgren zegde toe het aanbod zowel bij EZK als bij BZK neer te leggen.

Een presentatie van woningcorporatie Parteon, waarbij zowel de directeur-bestuurder als een tevreden huurder aan het woord kwamen, liet zien hoe snel en praktisch totale verduurzaming van bestaande woningen mogelijk is.

Met of zonder de 1,7 mld euro uit de verhuurderheffing

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet. Een kabinet dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord nog te kunnen realiseren: 25% CO2-reductie in 2020 én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers. Het is eigenlijk al 5 óver 12, zoals Urgenda ook steeds aantoont, dus het lijkt slim en logisch om daarvoor de verhuurderheffing te benutten.

Mede initiator van deze actie is Peter Toonen, Woningstichting Nijkerk: “We zijn erg blij dat het zo massaal wordt opgepakt. Samen met huurdersorganisaties en wethouders tonen we duidelijk aan dat het geen bevlieging is. Er is een waaier aan mogelijkheden. Hoe je het doet, maakt niet uit, áls het maar gebeurt: CO2 reductie en lagere woonlasten! Wij gaan als corporaties door met onze verduurzamingsslag, maar hopen uiteraard dat het kabinet ons aanbod overneemt en zo helpt aan de extra CO2-reductie.”

Verduurzaming zonder hogere (woon)lasten – proefproject Parteon

Het verduurzamen van huurwoningen hoeft niet te leiden tot hogere lasten. Parteon gaat haar woningen in de Zaanstreek zoveel mogelijk energieneutraal maken zonder dat de kosten voor energie plus huur omhoog gaan. Het streven is zelfs om de huurder gemiddeld 600 euro per jaar over te laten houden na de aanpassingen.

Afgelopen maanden hebben ThuisBaas / Urgenda en Parteon een eerste proefproject gedaan waarbij drie huurwoningen in Assendelft van het gas afgehaald werden en zoveel mogelijk zonnepanelen op hun dak kregen. Het gasfornuis werd een inductiekookplaat en een warmtepomp ging het huis verwarmen en levert nu warm water, soms ondersteunt door een elektrische geiser (‘instant heater’). Op sommige plekken kwamen infraroodpanelen, zoals in slaap- of studeerkamers. De eerste drie huurders zijn ook ambassadeur geworden en krijgen een hele lage energierekening zonder huurverhoging.

De persconferentie is in zijn geheel terug te kijken.

Meer informatie?

Neem contact op met Peter Toonen, of met MKW-bestuursleden Corry Keulen, Hans Vedder of Wiepke van Erp Taalman Kip.

MKW bijeenkomst

Peter Toonen: “Ik zou het leuk vinden als Urgenda en Parteon hun kennis over dit proefproject binnenkort met de MKW-achterban delen. En als dan ook andere MKW leden hun initiatieven concreet presenteren met het kostenplaatje erbij. Zo worden we allemaal snel kundig.”

Urgenda

Urgenda is een organisatie voor innovatie en duurzaamheid, die “Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.”

Peter Toonen: “Dat is het mooie aan Urgenda. Ze roepen niet alleen, ze zijn ook bereid hun handen uit de mouwen te steken. De opgedane kennis en kunde worden vervolgens weer gedeeld.”