In Druten werden 13 gasten hartelijk ontvangen in het multifunctioneel centrum door Rene Roelofsma, directeur bestuurder van Woonstichting Alphons Ariens (1900 VHE) en door Erik van Dinteren en Astrid Bakx. Gespreksthema van de middag was de opzet en werkwijze van de Wijk ontwikkelingsmaatschappij Druten-West. Uiteraard was er in het programma ook tijd ingelast voor een wandeling door de wijk.

Druten-Zuid was een wijk met veel relatief oud woningbezit uit de jaren zestig. Bij de gemeente Druten en Alphons Ariëns ontstond een aantal jaren geleden het idee om deze wijk gezamenlijk om te vormen tot een nieuwe en aantrekkelijke wijk, waar mensen graag willen wonen. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Druten en Alphons Ariëns samen zijn gaan participeren in de besloten vennootschap wijkontwikkelingsmaatschappij Druten West, die inmiddels vier jaar actief is. Gemeente en wooncorporatie kozen voor de constructie waarbij beide partijen voor 50% aandeelhouder zijn in zowel de grondexploitatie als de vastgoedontwikkeling.

Tijdens de Kijk bij elkaar!dag werd onder andere gesproken over de vraag waarom gekozen is voor een WOM, hoe een en ander bestuurlijk in zijn werk gaat en in hoeverre de economische crisis consequenties heeft voor deze samenwerkingsvorm.

Harmonisch Wonen te Lelystad
Harmonisch Wonen in Lelystad is ontstaan vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) waarbij de kern van de verbinding tussen de huurders de beoefening van de Transcedente meditatie was.

De eerste bewoners deden allemaal aan meditatie vandaar ook dat er een grote meditatietempel op het terrein staat waar een aantal keer per dag op vaste tijden gemediteerd wordt. Bij aanvang is een aantal woongroepen gebouwd. Vanwege het feit dat die niet allemaal goed functioneerden hebben de gebouwen een andere bestemming gekregen op een na die nog steeds in gebruik is. In de overige panden zitten nu bedrijven zoals het kantoor van de corporatie en een winkel.

De wijk bestaat daarnaast uit woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Ook is er een vedisch hofje (met uitgang/ingang op het oosten en water)

Radbout Mathijssen is directeur van deze kleine corporatie met 212 VHE’s en heet de zes gasten van harte welkom.
Na een kennismakingsrondje is gediscussieerd over het spanningsveld ” tussen dorpse klantrelaties en de noodzakelijke professionele opstelling” en over “professionalisering en onafhankelijkheid van het interne toezicht”. Ook is veel gesproken over voor- en nadelen van het collectief particulier opdrachtgeversschap.

Deelnemers van de Kijk bij elkaar! dag kregen een presentatie over Vedisch bouwen door Ger Lieve, directeur Fortuinlijk Wonen en een rondleiding in de bijzondere, duurzame wijk, die ook wel het Sidhadorp wordt genoemd.

Tot slot, de lunch was een bijzondere ervaring: deelnemers werden namelijk in het buurtrestaurant ontvangen en kregen daar een ‘Sidhaschotel’; een heerlijke driegangen-lunch!