In het voorjaar heeft FLOW het nieuwe portaal FLOW WEP gelanceerd, het Woondiensten Employability Portal. Op dit portaal vindt u een drietal instrumenten om de doorstroom van personeel te bevorderen: het Strategisch Ontwikkelingsplan en de Talentenmonitor voor werkgevers en de Loopbaanwijzer voor werknemers.

FLOW zet diverse kanalen in om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de branche op de hoogte is van de Loopbaanwijzer. Graag zoekt FLOW hiervoor ook de samenwerking met de corporaties om de medewerkers in de branche rechtstreeks te kunnen bereiken. Zo kan FLOW met corporaties die bij elkaar in de buurt zitten, regionaal een bijeenkomst organiseren voor de medewerkers van die corporaties. Als een van de corporaties de locatie ter beschikking stelt, zorgt FLOW voor het programma. Het programma wordt verzorgd door FCTB, het adviesbureau dat FLOW WEP voor FLOW heeft ontwikkeld. Op deze manier kan in een keer een grote groep medewerkers worden bereikt, om hen te informeren over de Loopbaanwijzer en hen te inspireren het instrument daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Belangstelling? Stuur een e-mail aan Judith Barneveld van FCTB of bel haar op 06-153 433 95 en bespreek hoe je de bijeenkomst in het vat kunt gieten. We hopen je zo te helpen de Loopbaanwijzer goed voor het voetlicht te brengen.