Een recent bericht van de website van Goed Wonen Gemert. Wellicht een voorbeeld waar andere MKW- leden hun voordeel mee kunnen doen.

Sylvia van Nispen, communicatieadviseur, bij Goed Wonen Gemert: “Wij hebben dit artikel op onze website gepubliceerd om open en duidelijk te zijn naar onze huurders en stakeholders toe. Om mogelijke vragen weg te nemen en om te benadrukken dat wij, en de meeste andere corporaties in het land gewoon heel goed en belangrijk werk doen. Werk waar wij trots op zijn, maar dat door de negatieve publiciteit rond de parlementaire enquête niet de aandacht krijgt die het verdient. Ook op onze intranetsite publiceren wij over de parlementaire enquête. We voorzien onze medewerkers van relevante informatie zodat zij op de hoogte zijn en op basis van de juiste informatie het gesprek aan kunnen gaan met familie en vrienden. Want, je weet hoe het soms gaat op feestjes…
05|06|2014  

Woensdag 4 juni is de Parlementaire Enquête Woningcorporaties gestart.

U gaat hier vast en zeker iets over zien en lezen in de media. Lees hier wat Goed Wonen van het onderzoek vindt.

Met de Parlementaire Enquête Woningcorporaties probeert de overheid een beeld te krijgen van de misstanden die de afgelopen jaren bij woningcorporaties hebben plaatsgevonden. Tijdens de Parlementaire Enquête verhoort de onderzoekscommissie bestuurders en medewerkers van corporaties en daarbuiten.

Waarom komt er een onderzoek?
De afgelopen jaren waren er verschillende incidenten bij een aantal grote woningcorporaties. Er is fraude gepleegd, er is verkeerd met geld omgegaan en er was sprake van wanbeheer. Met de Parlementaire  Enquête wil de onderzoekscommissie nu achterhalen hoe dat kon gebeuren. Ook de rol van de politiek, toezichthouders en gemeenten wordt onderzocht. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot verbeteringen in de corporatiesector.

Wat merkt Goed Wonen van de incidenten die hebben plaatsgevonden?
Goed Wonen is financieel gezond. Toch hebben wij last van de incidenten die hebben plaatsgevonden. Corporaties staan namelijk financieel garant voor elkaar. Dat betekent dat financiële problemen bij een individuele corporatie, worden opgevangen door alle andere corporaties in het land.  Ook door Goed Wonen. Goed Wonen droeg daar in 2013 voor € 560.000 aan bij.

Wat vindt Goed Wonen van de Parlementaire  Enquête?
Bij enkele corporaties in het land zijn ernstige misstanden geweest. Iedere misstand is er één teveel. Daarom vinden wij het terecht dat er een onderzoek komt. We zijn immers een maatschappelijke organisatie en hebben de plicht om verantwoord met ons geld om te gaan.

Aan de andere kant is het jammer dat de misstanden bij een klein aantal corporaties het beeld van de hele sector naar beneden halen. Dat doet tekort aan al die corporaties die hun werk uitstekend doen. Corporaties die veel hebben bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Die er al jarenlang voor zorgen dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Ook de mensen met een kleinere portemonnee en kwetsbare mensen.

Goed Wonen was, en ís financieel gezond
Goed Wonen heeft haar huishoudboekje goed op orde. Toch moeten wij goed blijven letten op onze  inkomsten en uitgaven. De verhuurdersheffing die de overheid ons oplegt, kost ons € 2,1 miljoen per jaar. De gemeente heeft de WOZ-belasting verhoogd. Ook dit kost ons bijna € 0,5 miljoen extra. Aan de andere kant willen we er wél voor blijven zorgen dat de huren betaalbaar blijven. Daarom moeten we 20% bezuinigen op onze eigen organisatie. Bijvoorbeeld door efficiënter te werken. Deze efficiëncyslag hebben we ingezet en blijven we doorzetten.

Van toegevoegde waarde voor Gemert-Bakel
De komende jaren gaan we vooral investeren in projecten die van toegevoegde waarde zijn voor Gemert-Bakel. We zorgen ervoor dat we de juiste woningen bouwen voor de juiste doelgroep. We proberen met maatwerk mensen de juiste woning aan te bieden  en we blijven investeren in leefbare wijken en dorpen. Want dat is onze kracht!