Woonlastenbenadering biedt meer keuzevrijheid en minder regels om sociaal te huren

Het inkomen als sluitpost, niet de huur

Nederland is een welvarend land. Zelfs nu, na een ongekende Corona-crisis, krabbelt de economie razendsnel op. Aan geld geen gebrek in onze samenleving, lijkt het. Toch wordt het gat tussen arm en rijk groter en groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Dat is toch ondenkbaar?

Welvaart lees je af aan de mate waarin ook minder bedeelden kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar ligt de werkelijke uitdaging, en daar hebben we de laatste jaren flink wat laten liggen. Laten we deze welvaart zuiverder verdelen.

Enkel blindstaren op de huur biedt geen oplossing. In de huidige systematiek van het NIBUD wordt de huur beschouwd als sluitpost. Huur is geen sluitpost, maar vormt een onderdeel van de woonlasten, net als de energielasten en gemeentelijke belastingen.

Het is prima om hiervoor normbedragen af te spreken (zoals afspraken over huurprijsklassen, etc.), maar laten we stoppen met ineffectieve symboolpolitiek als het bevriezen van inflatievolgende huurverhoging en -verlaging.

Laten we als samenleving starten met het beschouwen van het inkomen als sluitpost. Want zeg nou zelf: als iemand in een sociale huurwoning, met een sociale huurprijs, een gemiddelde energielast, een normaal eetpatroon en geen bizarre hobby’s niet kan rondkomen, dan hebben we in ons land de uitkeringen of het minimum inkomen niet op orde.

Dáár moeten wij het over hebben.

Namens het MKW Platform, het bestuur,

Hendrik Hoogenkamp, Bram Lipsch, Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Jaap Huibers, Michiel Sluijsmans en Petra van der Wier

Oproep: schrijf een essay over betaalbaar huren

Afgelopen zomer deed Aedes deze  oproep, in voorbereiding op het debat over betaalbaarheid binnen de vereniging.

Vanuit het MKW Platform klom een aantal bestuursleden in de pen. Hiernaast een deel en onderstaand hun integrale bijdrage aan het debat. 

Op woensdag 13 oktober zal een afvaardiging vanuit het MKW bestuur aanwezig zijn om hierover in de vereniging het gesprek te voeren. 

MKW Platform Woningcorporaties

Aedes Betaalbaarheidsdebat

woensdag 13 oktober 2021 van 10:00 uur tot 13:30 uur, Postillion Hotel Bunnik

Aedes voerde in 2014 binnen de vereniging discussie over haar visie op betaalbaarheid en de rol van corporaties. Die kreeg haar beslag in de langetermijnvisie van Aedes en de Aedes-agenda. Maar ontwikkelingen en het denken staan niet stil. Daarom houdt Aedes op 13 oktober weer een verenigingsdebat over haar visie op betaalbaarheid voor de lange termijn.

Aanmelden voor Aedes leden

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-paper-betaalbaarheid-08092021.pdf”]