Samenwerking in wonen, zorg en welzijn.

Hoe kan je een betere samenwerker worden?

Samenwerking als corporaties onderling maar ook als corporaties met je stakeholders, dat vereist wat van jezelf als bestuurder en van jouw organisatie.

Wanneer is jouw organisatie een organisatie waar andere partijen prettig mee samenwerken?

Onder leiding van Dorien de Wit, veranderkundige en o.a. werkzaam bij De Beuk, gaan we daarom samen aan de slag. Want over samenwerken moet je niet praten, dat moet je dóen.

Dorien: “Met meer partijen samenwerken aan een maatschappelijke opgave klinkt in het begin altijd als een reuze goed idee. In de praktijk verwordt samenwerking echter vaak tot een tijd vretende overlegmachine, met veel verantwoordingsdansjes. Energie en enthousiasme ebben weg. Dat kan anders. Ik ben gericht op het slim inrichten van een samenwerkingsverband, prettig programmamanagement en een praktische werkwijze en communicatie. Daarbij is het benutten van verschillen in de samenwerking – qua professie, stijl en cultuur – mijn uitgangspunt.”

Ergo: hoe kom je je eigen valkuilen op het spoor en welke positieve besluiten / handelingen leiden tot goede samenwerking in de praktijk?

Samenwerking, daar waar het lukte maar ook daar waar het schuurde.

Verdiepen. We verdiepen ons in concrete ervaringen. Wat heb je nu precies gedaan of gelaten als bestuurder en/of als organisatie waardoor de samenwerking lukte of juist onvoldoende van de grond kwam? Wat ging goed onderweg en wat niet?

Verrijken. Vervolgens bespreken we twee vragen:
– Wat is nou voor jouw organisatie het moeilijkste, het grootste risico?
– Wat wil je zelf echt niet kwijt, wat wil je vasthouden?

Met de opbrengst van deze gesprekken gaan we onder leiding van Dorien de Wit aan de slag.

MKW essay ‘Samenwerking in netwerkorganisaties: leerervaringen’

We vragen deelnemers voorafgaand aan de Directeurendag dit essay, maar in ieder geval de vijf leerervaringen uit dit essay, tot zich te nemen. De vijf leerervaringen zijn beschikbaar als tekst maar ook als vlogs van deze vijf collega bestuurders.

Waar en wanneer

Donderdagmiddag 7 oktober 2021

12.30-18.00 uur

De Utrechtse Stadsvrijheid: DUS, Utrecht

Aanmelden? Ja graag!

En dat kan met behulp van de link in de uitnodiging die MKW leden op 7 september jl. per mail ontvingen.

Meer informatie: mkw@aedes.nl

In het kader van covid-19

We beschikken over een meer dan ruime locatie waarbij we rekening houden met de 1,5 meter eis.

We verzoeken om een zelftest te doen thuis of bij binnenkomst én om thuis te blijven bij twijfel.