Mooi nieuws! Dankzij mooie reacties en uitkomsten vanuit trainees én bestuurders hebben we als MKW bestuur samen met Plateau besloten om in 2022 een tweede lichting van start te laten gaan.

Bram Lipsch, bestuurslid MKW en deelnemer aan lichting 1: “Wil je weten hoe ik het heb ervaren om een trainee in huis te hebben of heb je gewoon een andere vraag naar aanleiding van dit berichtje, schroom dan niet om mij te bellen of mailen. (030 6083141 – bli@jutphaas.nl)”

Programma Lichting 2 op hoofdlijnen

Op hoofdlijnen gaat het programma er hetzelfde uitzien. De trainees werken anderhalf jaar lang bij (twee) corporaties aan inhoudelijke vraagstukken en volgen een opleidingsprogramma met andere trainees. Enkele trainingen worden gevolgd samen met de directeur-bestuurder. Wederom worden kennisteams opgericht, waarin de vraagstukken een leidende rol hebben.

Het is voor aankomende lichting overigens ook mogelijk om je als individuele corporatie aan te melden. De trainee werkt in dat geval full-time bij één corporatie of je vormt op een later moment in de werving een duo. De mogelijkheid om je direct als duo aan te melden blijft ook bestaan.

Naast het feit dat je als corporatie vrouw- of mankracht in huis haalt voor lopende werkzaamheden, ontleen je aan een trainee ook extra denkkracht en een spiegel voor (bestuurlijke) vraagstukken.

Najaar 2021 deelnemende corporaties in beeld

In het najaar willen we graag in beeld hebben wie de deelnemende corporaties zijn, zodat kan worden gestart met het werven en selecteren van trainees.

Heb je als corporatiebestuurder interesse om hieraan mee te doen, laat dit dan vooral (vrijblijvend) weten via mkw@aedes.nl.

En wil je een indruk krijgen van het huidige traineeprogramma, kijk dan hier.

We houden jullie op de hoogte!

Trainees en bestuurders aan de slag tijdens de gezamenlijke ontwikkeldag in mei 2021