Online betrokken

Ook voor het MKW bestuur gold dat we in het afgelopen “coronajaar” een nieuwe weg moesten zien te zoeken”: wat kan wel en wat kan niet? Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we in 2020 geen fysieke bijeenkomsten hebben georganiseerd voor onze leden en we vooral digitaal en soms telefonisch met elkaar hebben gecommuniceerd. Door de actieve deelname van onze bestuursleden aan de diverse Aedeswerkgroepen hebben we, daar waar nodig, de aandachtspunten vanuit MKW perspectief goed kunnen inbrengen.

Leden

Mooi om te zien is ook dat ons ledenaantal nagenoeg gelijk is gebleven, ondanks enkele fusies en wijzigingen op directieniveau.

Zodoende hebben we, verspreid over het hele land, meer dan voldoende body om zowel qua inhoudelijke thema’s als qua draagvlak een serieuze partner te zijn.

Traineeprogramma

We zijn trots op de start het traineeprogramma voor MKW corporaties, in samenwerking met Plateau. 12 MKW corporaties en 6 trainees bijten de spits af in deze eerste editie, waarbij zowel trainees als bestuurders veel van elkaar leren.

Jaarverslag 2020

beste collega’s, 

In dit jaarverslag vertellen wij over onze initiatieven en leggen wij financiële verantwoording af over het jaar 2020.

Heb je na het lezen vragen; wil je ons de spiegel voorhouden of heb je andere suggesties? We horen het graag: mkw@aedes.nl of neem contact op met een van de bestuursleden (zie p.4).

Namens het MKW bestuur,
Corry Keulen, voorzitter MKW Platform

Zomer 2021

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020-versie-bestuur-def.pdf”]