Na ruim 37 jaar actief te zijn geweest in de corporatiesector in Amsterdam, Zaanstad en Reeuwijk opent Vincent van Luit, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Reeuwijk, een nieuw levensboek. Zijn pensioen.

Waar ben je het meest trots op?

Eerlijk gezegd op de projecten welke, naast de reguliere sociale huisvesting, nou net dat extra’s opleveren. Zo heb ik in mijn periode een hospice kunnen realiseren en een Thomashuis en Herbergier. Daarnaast vind ik een goede band met je huurdersorganisatie van groot belang en ben ik best trots op het feit dat dat zowel in mijn Amsterdamse, Zaanse en Reeuwijkse tijd altijd goed gelukt is. In die zin moet je als directeur soms kameleon zijn. Zo spreek je met wethouders of directeuren van grote ontwikkelingsbedrijven en zo met je huurders. Mijn motto is “blijf jezelf en besef je steeds waarvoor de corporatie uiteindelijk op aard is”.

Een leegstaand vml. seniorencomplex wordt tijdelijk benut voor huisvesting statushouders en jongeren via Ad Hoc. Een succesformule waar ook minister Blok kennis van nam.

Wat geef je mee aan je collega’s in de corporatiebranche?

Wees trots op onze sector en de geweldige bijdrage die wij maatschappelijk kunnen leveren. Directeur van een woningcorporatie is in mijn optiek één van de mooiste beroepen. Zorg dat je die trots uitstraalt en blijf nabij je huurders. Ga regematig op de koffie om te horen wat er bij hen leeft. Commerciële bedrijven doen veel moeite om hun klant te kennen, de onze is zo nabij. Benut die waarde, het is hetgeen waar we het allemaal voor doen!

We kunnen als sector nog wel eens mopperen, zeker als “Den Haag” weer eens een of andere maatregel doorvoert of wetgeving laat afgeeft. In die 37 jaar heb ik dat heel vaak meegemaakt, maar gelukkig zie ik zo langzaam maar zeker een kentering. De agenda welke nu met vele partners onder leiding van Martin van Rijn met Aedes voor het nieuwe kabinet is gepresenteerd is een pracht voorbeeld. Proactief en inhoudelijk goed onderbouwd. Daar word ik weer blij van. Hopelijk wordt hij als de PvdA in het kabinet komt niet teruggeroepen naar Den Haag voor de nieuwe post op Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Ik wil ter afsluiting iedereen bedanken voor de zeer prettige samenwerking. Het gaat jullie goed!!

Draagvlakbijeenkomst met belanghouders voor nieuw ondernemingsplan.

En nu?

Nu een nieuwe fase; vroegpensioen. Kortelings drie maal opa geworden, ga ik van die kleine mensjes genieten. Met mijn caravan op pad wanneer ik zin heb en heerlijk meer golfen met mijn vriendengroep.

Ik ben inmiddels commissaris bij een grote kinderopvangorganisatie en zoek nog een tweede commissariaat met een maatschappelijke organisatie. Daarmee een mooie mix van meer vrijheid en toch betrokken blijven van wat maatschappelijk van belang is.

Waarom MKW?

Nadat ik jarenlang bij grote corporaties heb gewerkt, koos ik voor een kleine corporatie hier in Reeuwijk. Ik kwam in contact met het MKW Platform en heb me vervolgens aangemeld als bestuurslid. Een platform van en voor kleinere corporaties, met een cultuur welke zeer praktisch gericht is. Het bestuur organiseert regelmatig directeurenbijeenkomsten welke ook deze praktische inslag kennen. Zeer waardevol en het netwerk van collega’s levert waardevolle contacten op.