Worstelen jullie ook vaak met de meerwerknota’s van de accountant, de onnodige heen-en-weer vragen van het controleteam en de strijd om op tijd alle specificaties klaar te hebben? Grote kans dat je ook wel eens met deze struggle te maken hebt. Daarom: een soepel jaarrekeningproces 2021 zonder extra accountantskosten, wie van jullie wil dit niet?!

Graag onderzoeken we vanuit het MKW Platform met een aantal van jullie of we hier een sectoroplossing voor kunnen maken. Aanspreekpunt hiervoor is Johan Oosterhoff, directeur-bestuurder Patrimonium Urk en bestuurslid MKW.

Toepassing

Zou het niet mooi zijn als er een toepassing is voor de MKW-corporaties waarin het jaarafsluitingsproces gestroomlijnd wordt, waarin te zien is welke medewerker verantwoordelijk is voor welk deel in het jaarafsluitingsproces, dat de voortgang daarvan bewaakt wordt, dat de accountant zijn stukken uit ons dossier haalt in plaats van dat wij de specificaties aanleveren?

Doelen

We willen met een aantal van jullie onderzoeken of we hier een sectoroplossing voor kunnen maken. Onze doelen zijn:

  • Een tool met de kenmerken gebruiksgemak en effectief;
  • Eenduidig jaarrekeningdossier, één format van op te leveren specificaties voor MKW-corporaties;
  • Geen dubbele en onnodige vragen van de accountant;
  • Goede regie op de voortgang van het jaarrekeningproces;
  • Duidelijke status van de documenten in het jaarrekeningdossier met regie op afhandeling;
  • Een gestructureerde vastlegging van de vragen van de accountant en de beantwoording daarvan;
  • Geen meerwerknota’s van de accountant voor MKW-corporaties;
  • Lage kosten per corporatie voor een nieuwe tool, te beginnen met 10 collega-corporaties (of meer).

Onderzoek VTW bevestigt beeld

Onlangs heeft VTW een onderzoek gedaan onder kleinere accountantskantoren hoe zij aankijken tegen de controle van kleinere corporaties. Naar voren kwam dat de 7 kleinere kantoren graag de niet-OOB corporaties willen bedienen, maar dat ze ook zien dat er nog verbetering mogelijk is in het proces van jaarafsluiting en de communicatie tussen accountant en corporatie.

Zie ook ons MKW bericht daarover.

Meedoen?

Onlangs werd Johan Oosterhoff benaderd door een software aanbieder. Zij hebben een tool ontworpen die aan de wensen van een betere jaarafsluiting voldoet. Onze indruk is dat we door samenwerking met meerdere corporaties hier voordelen kunnen halen. Dit hulpmiddel kan eveneens worden benut voor dVi en uitgebreid voor andere interne draaiboeken, zoals kwartaal- of maandafsluitingen en bijvoorbeeld periodieke interne controles en dPi.

Met deze tool willen we graag met een aantal van jullie onderzoeken of we dit voor (een deel van) de MKW achterban verder kunnen gaan uitwerken. Door samen één template te gebruiken kunnen de implementatiekosten aanmerkelijk worden verlaagd. Bovendien kan door toepassing deze template jaarlijks worden geoptimaliseerd door wijzigingen in regelgeving, slimme toevoegingen van collega’s, etc.

Aanmelden

Vind je het leuk om mee te denken en je eigen corporatie en stap verder te brengen? Meld je dan aan via: mkw@aedes.nl

We verzorgen vanuit het MKW vervolgens een aftrap waarbij we een presentatie van de aanbieder krijgen om jullie inzicht te geven in de mogelijkheden.