www.aedes.nl 24 juli 2014:

“Woningcorporaties WonenBreburg (Breda en Tilburg) en Woonpalet (Zeewolde) laten aan hun huurders precies zien waaraan zij de huuropbrengst besteden. Op die manier maken de corporaties hun bestedingen, die jaarlijks worden gepresenteerd in een jaarverslag, inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen.”

Persbericht Jaarverslag 2013 Woonpalet:

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Pb_Woonpalet__De_krachten_gebundeld__juli_2014.pdf”]

 

“Abstracte cijfers
‘Je moet doorgeleerd hebben om de abstracte cijfers in een jaarrekening te begrijpen’, zegt Johan Dunnewijk, directeur-bestuurder van WonenBreburg. ‘Die zijn relevant voor bijvoorbeeld raden van commissarissen. Maar voor je eigen huurders moet je het terugbrengen naar dagelijkse maatstaven, zodat zij kunnen zien: wat gebeurt er met mijn geld?’

En dus maakte WonenBreburg een factsheet waarin staat waar de huuropbrengst naartoe gaat. Ook Woonpalet maakte een diagram (zie onder) waarop te zien is hoe elke euro huuropbrengst wordt besteed. ‘Zo kan je heel makkelijk zien dat Woonpalet van elke euro huur die binnenkomt, bijna 35 cent uitgeeft aan rente. Dat komt doordat het bezit nog jong is en dus een relatief hoge schuld heeft’, vertelt Aad Jordans, manager bedrijfsbeheer van Woonpalet.

Beïnvloeden
Zo’n overzicht is niet alleen handig om je verhaal uit te leggen aan de buitenwereld, maar ook voor de corporatie zelf, zegt Jordans. ‘Het voordeel is dat deze berekening losstaat van de waarde van je bezit, het laat alleen de kasstromen zien. Zo kan je zelf heel makkelijk kijken: welke kosten kun je beïnvloeden en hoeveel levert dat op?’ Het drukt de corporatie wel met de neus op de feiten: ‘Nu gaat 3,8 procent op aan heffingen. In 2017 is dat 15,8 procent.’

Behoefte
WonenBreburg en Woonpalet verspreidden de resultaten van de jaarrekening dit jaar via internet. Woonpalet stuurde hun huurders ook een jaarkrant met de informatie. WonenBreburg geeft de kennis mee aan huismeesters en consulenten, zodat die gevraagd en ongevraagd uitleg kunnen geven.

Beide corporaties merken dat de behoefte aan inzicht onder huurders de laatste jaren groeit. ‘Je hebt de parlementaire enquête, de verhuurdersheffing, het betaalbaarheidsdebat. Mensen willen weten: wat gebeurt er met onze centen?’, zegt Dunnewijk. ‘En dus moeten we zorgen voor maximale transparantie.’”