integriteit is doing the right thing

Als MKW Platform zoeken wij continu naar mogelijkheden om ons als volkshuisvesters te laten inspireren en te blijven ontwikkelen. Eén van de thema’s die de sector en ook ons als Platform bezighoudt, is de manier waarop wij invulling geven aan integriteit binnen middelgrote en kleine woningcorporaties. Het MKW bestuur is in contact gekomen met Signum Interfocus, een onderzoeks- en adviesbureau dat profit en non-profit organisaties wil inspireren en faciliteren om hun weerbaarheid te vergroten tegen integriteitsschendingen en fraude. Signum Interfocus heeft de afgelopen jaren onder andere Aedes en meerdere woningcorporaties geholpen om integriteitsrisico’s in kaart te brengen en het bewustzijn bij medewerkers, management en bestuurders te vergroten.

Om woningcorporaties te helpen om integriteit op de kaart te zetten en invulling te geven aan dit thema, biedt Signum Interfocus de leden van het MKW Platform een gezamenlijke mini-workshop Integriteitsmanagement voor woningcorporaties aan. Tijdens deze workshop wordt aan de hand van theorie, statistieken en praktijkvoorbeelden uit de actualiteit, een beeld geschetst van de achtergrond en relevantie van het thema, integriteit binnen maar ook buiten de corporatiesector. Op een interactieve wijze worden we vervolgens worden uitgedaagd om na te denken, te discussiëren en te oefenen met vraagstukken op het gebied van integriteit in relatie tot hun eigen rol en werkzaamheden.

Signum Interfocus biedt ons deze workshop kosteloos aan op:

  • Woensdagochtend 8 april 2015. Locatie: De Kernen in Hedel
  • Dinsdagmiddag 14 april 2015. Locatie: Patrimonium Urk

Directeur-bestuurders die aangesloten zijn bij het MKW Platform kunnen zich aanmelden via de link die hen per mail op 6 januari 2015 is toegestuurd. Meer informatie: l.vanzandbrink@aedes.nl