De Leergang Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl, die het MKW Platform samen met Tias heeft ontwikkeld, blijkt een schot in de roos. Begonnen we in maart 2014 met de eerste lichting, vanaf april 2015 gaat alweer de derde lichting van start. Heeft u interesse? Onderstaand treft u de brochure aan. De data zijn:

• De bestuurder als “Strateeg” – donderdag 9 april – vrijdag 10 april 2015
• De bestuurder als “Manager” – donderdag 24 september- vrijdag 25 september 2015
• De bestuurder als “Leider” – donderdag 26 november – vrijdag 27 november 2015
• Terugkomdag – vrijdag 15 april 2016

Duur: 6 dagen, exclusief assessments en voorbereiding (doorlooptijd 7 maanden)
42 PE-punten
Locatie: TIAS, Campus Tilburg

De deelname prijs is bepaald op € 4.995,-

Stuur voor meer informatie e-mail aan:
Aart Goud van TIAS of Lilian van Zandbrink van MKW Platform of raadpleeg één van de huidige deelnemers.

Deze leergang kwam tot stand met financiële ondersteuning van FLOW.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/TIAS-leaflet-Corporatiebestuurder-Nieuwe-Stijl-brochure-3e-lichting-apr-2015.pdf”]