MKW-lid Margaret Zeeman van Jutphaas Wonen: “Mooi om te laten zien dat we als kleine corporaties toch innovatief kunnen zijn en iets in beweging kunnen krijgen.”

Op donderdag 12 maart 2015 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met corporaties met transformatie-ervaring, het seminar ‘Slim Transformeren’: Corporaties kunnen deelnemen aan workshops rond voorbeeldprojecten en een rondleiding door het project zelf: ruim 100 woningen in een voormalig kantoorpand waar de uitvoering onlangs is gestart.

Seminar Slim Transformeren: Sociale huurwoningen in lege gebouwen
12 maart 2015 | 12.00 tot 17.30 uur | Bakenmonde 1, Nieuwegein-Zuid

kantoortransformatie%20header.

MinBZK: “De mogelijkheden voor woningbouw in leegstaand vastgoed zijn verruimd. Wij willen uw ervaringen in de nieuwe markt van dalende vastgoedprijzen en specifieke stimuleringsinstrumenten bespreken. Daarom organiseren wij een seminar dat zich vooral richt op bestuurders en projectleiders bij corporaties. Interessant zijn slimme transformatieprojecten. Dit betekent via een aangepaste projectorganisatie werken binnen een kostendekkende exploitatie. De rapportage Slim Transformeren en de factsheet ‘Transformatie en corporaties’ brengen slimme manieren om leegstaande gebouwen te transformeren in beeld. Dat vraagt om een nieuwe wijze van denken en samenwerken van gemeente, corporatie, bouwer en soms ook de vastgoedeigenaar. In de workshops en de rondleiding bespreekt u wat er kan. Met dit praktijkseminar, georganiseerd door het ministerie van BZK, willen wij kennisuitwisseling bevorderen zodat meer lege kantoren, scholen en andere panden omgezet worden naar sociale huurwoningen. Het seminar is met name bedoeld voor bestuurders en medewerkers van woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelende bouwbedrijven.”

Onderwerpen
•  Kosten en baten van transformatie
•  Regisserend opdrachtgeverschap en verbouwproces
•  Vermindering op de Verhuurderheffing bij transformatie
•  Praktijkworkshops rond typen aanpak: kantoren/maatschappelijk vastgoed; corporaties/particuliere verhuurders – projectervaring en oplossen knelpunten

Met bijdrage van
Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst
Margareth Zeeman, directeur-bestuurder Jutphaas Wonen
Marc Calon, voorzitter Aedes

Deelname is gratis

Graag zien wij u op 12 maart 2015!

Expertteam (kantoor)transformatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
In samenwerking met o.a. Aedes, VNG en DSP

Wilt u meer informatie over Transformeren zie www.rvo.nl/transformatie.
Heeft u vragen neem gerust contact op via: transformatie@rvo.nl of bel 088-602 50 56.