Beste leden, wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn een in alle opzichten voorspoedig 2020 toe!

Wij komen op 15 januari voor het eerst weer bijeen als bestuur: we kijken dan onder andere naar onze koers en activiteiten voor de komende twee jaar. Mocht je daarvoor wat willen inbrengen, laat het ons alsjeblieft weten: mkw@aedes.nl

Mede namens het bestuur en haar secretaris; gráág tot ziens in het nieuwe jaar!

Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Hendrik Hoogenkamp, Fons Köster, Bram Lipsch, Lilian van Zandbrink en
Corry Keulen – voorzitter MKW Platform

Vooruitblik

In het voorjaar van 2020 gaan 12 corporaties en zes trainees aan de slag met het in 2019 ontwikkelde MKW Traineeprogramma. De zes vacatures (de corporaties gaan in duo’s aan de slag) gaan medio januari de deur uit.

Er wordt het eerste kwartaal van het nieuwe jaar geschreven aan een essay met de opbrengsten van de Verkenning naar eigentijdse samenwerkingsvormen. Deze Verkenning werd in 2019 gedaan door 5 collega corporaties.

Voor 2020 denken we verder na over een vervolg, dat kan zijn in de breedte (iets soortgelijks met een andere groep doen) of in de diepte (verder ingaan op organisatie netwerken).

Er worden in ieder geval weer twee Directeurendagen georganiseerd. Op donderdagmiddag 16 april 2020 (locatie is al bekend: De Moestuin in Utrecht) en donderdagmiddag 8 oktober 2020. Aanvang 12.00, eind 18.00 uur. Te doen gebruikelijk zorgen we voor een anti file-buffet voor wie dat wilt. Van 18.00 tot uiterlijk 19.30 uur.

En – wanneer daar behoefte aan is – organiseren we themabijeenkomsten. Ideeën? Geef ze door op mkw@aedes.nl