Nieuw gezicht of oude bekende? Ik ben een oude bekende in de sector. Oorspronkelijk kom ik uit het commerciële vastgoed maar sinds 1990 loop ik al in de sector rond. Ik ben mijn carrière in de sector begonnen bij Woonstad Rotterdam, allereerst aan de commerciële kant, maar al snel kreeg ik daar een bredere functie.

Zakelijk en maatschappelijk

Hoewel ik me eerst best vaak verbaasde over de corporatiesector, werd ik toch gegrepen door de mooie combinatie van het zakelijke met het maatschappelijke. Hier werkte ik niet voor de rijke aandeelhouder maar werkte ik aan maatschappelijke doelstellingen. Waar een belegger zich terugtrekt uit een wijk als het minder gaat, heb je als corporatie daar juist een opgave. Mooi om te zien hoe je door middel van vastgoedsturing in combinatie met maatschappelijke doelstellingen een wijk er toch bovenop kunt helpen. Iets wat in die tijd in Rotterdam hard nodig was.

Ik besloot na deze ervaring in de sector te blijven. Wel maakte ik de overstap naar de innovatieve club Dudok Wonen waar ik als kwartiermaker heerlijk mocht pionieren en ik veel innovatieve projecten heb mogen doen. Regelmatig stonden de tv-camera’s, kranten en radiozenders bij ons op de stoep. Een mooie tijd!

De overstap naar Ymere als manager Verhuur & Verkoop is ook een waardevolle tijd geweest. Wat ik bij grote corporaties miste uit mijn commerciële tijd was het snel kunnen beslissen en de korte lijnen die ik daar gewend was. Daarom wilde ik graag weer bij een kleinere corporatie werken, bij voorkeur in mijn eigen omgeving.

Werkzaam in 13 kernen voor jong en oud

Dat is gelukt! Sinds 1 mei 2018 ben ik Directeur-Bestuurder bij Woning Stichting Nieuwkoop. Een club met gedreven mensen in een prachtige omgeving. Wij werken hard aan het vitaal houden van de gemeente die na de fusie uit maar liefst 13 voormalige dorpen (nu kernen) bestaat. Dit betekent dat wij moeten zorgen dat er voldoende woningen zijn voor jongeren, die nu nog noodgedwongen soms naar elders moeten vertrekken. Maar ook voor jonge gezinnen en voor onze senioren zijn er onvoldoende woningen beschikbaar. Daar doen wij iets aan door behoorlijk wat nieuwbouwprojecten en door een pilot doorstroming. Bij dat laatste project mogen senioren met voorrang en met behoud van oude huur doorverhuizen naar een seniorenwoning en komen de woningen die zij achterlaten met voorrang beschikbaar voor starters.

Op deze foto vierden we de oplevering van 32 duurzame nieuwbouwwoningen in Nieuwveen, waar bovendien 20 van de nieuwe huurders een sociale huurwoning achterlieten. Zo hielpen we niet 32 maar 52 mensen aan een betaalbare woning!

Caroline Nolet startte  op 1 mei 2018 als directeur-bestuurder bij Woning Stichting Nieuwkoop. Een club met gedreven mensen werkzaam in het Groene Hart. We stelden haar vier vragen in deze vaste MKW-rubriek over (relatief) nieuwe en vertrekkende leden.  

Waarom MKW?

Ik werd voor MKW gevraagd en vind dat MKW goed aan de weg timmert. Naast het fijne netwerk van collega corporaties heeft MKW deze zomer het FD gehaald met een heel goed stuk, waarin aandacht gevraagd werd voor de kromme situatie dat er voor sociale huurwoningen belasting betaald moet worden. Dit stuk heeft veel aandacht gegenereerd en dat is belangrijk!

Ik heb geen spijt van mijn overstap van de grootste corporatie van Nederland naar een kleine in het Groene Hart. Juist door de schaalgrootte is het werk enorm veelzijdig en zeer interessant!