Aedes-kennis: extra benchlearningsessies. Het verhaal achter de cijfers

In de afgelopen periode organiseerde Aedes meer dan 30 benchlearningsessies. De belangstelling hiervoor was groot; meer dan 500 corporatiemedewerkers namen deel, nagenoeg alle sessies zaten vol. Aedes organiseert daarom negen extra benchlearningsessies.

In de benchlearningsessies bespreken maximaal tien corporaties onder leiding van een expert de resultaten van de Aedes-benchmark. Het verhaal achter de cijfers staat hierbij centraal. Zo kunnen  corporaties leren van collega-corporaties wat handvatten oplevert voor verbetering. Aedes organiseert deze sessies per prestatieveld. De cijfers in het Aedes-benchmarkcentrum zijn startpunt van het gesprek. De prestatievelden van de Aedes-benchmark zijn Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.
 
 

Sessies Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering op 2 en 23 maart a.s.

Vanwege de grote belangstelling organiseert Aedes acht extra benchlearningsessies voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. Daar bleek de meeste belangstelling voor. 
De sessies zijn op 2 en 23 maart 2017. Corporaties tot 5000 verhuureenheden (vhe) kunnen in de ochtend een sessie over het prestatieveld Bedrijfslasten volgen en in de middag over Onderhoud & Verbetering.
 
 

Instructiesessie Aedes-benchmarkcentrum op 14 maart a.s.

Daarnaast is op 14 maart 2017 een extra sessie te volgen over het gebruik van het Aedes-benchmarkcentrum en de onderliggende databank. In deze instructiesessie gaan corporatiemedewerkers aan de slag om vanuit de databank zelf overzichten, selecties en analyses te maken. Doel is dat de deelnemers vervolgens in staat zijn om alle gewenste vergelijkingen te maken met behulp van het Aedes-benchmarkcentrum.
 
 
2 maart 2017, in Amsterdam: Postillion Convention Centre 

Corpraties tot 5000 vhe Bedrijfslasten Ochtend (9.30-12.30) aanmelden
Corpraties tot 5000 vhe Onderhoud & Verbetering Middag (13.30-16.30) aanmelden

*bij deelname aan ochtend- en middagsessie is er de mogelijkheid om van de lunch gebruik te maken in het hotelrestaurant

 

14 maart 2017, bij Aedes: Den Haag

Alle gebruikers van het Aedes-benchmarkcentrum Instructie Aedes-benchmarkcentrum Middag (13.30-16.30) aanmelden

 

23 Maart 2017, in Ede: De Reehorst

Corpraties tot 5000 vhe Bedrijfslasten Ochtend (9.30-12.30) aanmelden
Corpraties tot 5000 vhe Onderhoud & Verbetering Middag (13.30-16.30) aanmelden

*bij deelname aan ochtend- en middagsessie is er de mogelijkheid om van de lunch gebruik te maken in het hotelrestaurant

 

Sessie op maat

Op verzoek biedt Aedes aan Aedes-netwerken benchlearningsessies op maat aan. Voorwaarde is een deelnamegrens van minimaal acht corporaties. Heeft u interesse voor een dergelijke sessie? Neem contact op met Frank Diependaal (f.diependaal@aedes.nl).