Huurders en woningzoekenden. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. Wonen en zorg. Verhuurderheffing. Duurzaamheid. Voor de sector relevante onderwerpen. Maar ook onderwerpen die in de politieke discussies de komende maanden een grote rol zullen spelen.

De kernopgave blijft het zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen voor mensen die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Om wat voor reden dan ook. Daarbinnen dienen er keuzes gemaakt te worden.

Denk en praat daarom vooral mee 

En buigt u zich met Aedes over de agenda richting de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieperiode. Wat wilt u agenderen omdat het anders/beter moet? Wat wilt u dat er wordt bereikt en wat is in uw ogen de beste strategie?

Bent u niet in de gelegenheid één van onderstaande bijeenkomsten bij te wonen? Dan kunt u op zijn verzoek uw bijdrage mailen aan Marnix Norder, de voorzitter van Aedes. Specifieke suggesties voor MKW corporaties, verneem ik graag van u: mkw@aedes.nl 

met vriendelijke groet, Corry Keulen, voorzitter
 

Aedes-dialoogsessies

Aedes organiseert begin februari drie dialoogsessies voor haar leden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. 

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 tot 17.00 op de volgende data en locaties:

  • Donderdag 2 februari 2017 – Haag Wonen (Den Haag)
  • Maandag 6 februari 2017 – Talis (Nijmegen)
  • Dinsdag 7 februari 2017 – Accolade (Heerenveen)

Meer informatie
 

Verkiezingsdebat met Tweede Kamerleden

Verder: op 8 februari organiseert Aedes samen met VNG en Woonbond een verkiezingsdebat. De bijeenkomst staat open voor (medewerkers van) woningcorporaties, gemeenten en huurders. Moet de verhuurderheffing van tafel? Moet je energiebesparing verplichten? Aan de hand van stellingen debatteren (kandidaat-)Tweede Kamerleden met elkaar over de sociale huisvesting. 

Meer informatie
 
 
Lees ook het blog van MKW bestuurslid Hendrik Hoogenkamp over “Verkiezingen en Formatie: gesprek aangaan vanuit kracht”