Directeurendag: Samenwerking tussen corporaties en andersoortige organisaties. Om gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan die je als organisatie alleen niet kunt behappen

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen. De sector is ingrijpend veranderd het afgelopen decennium. Organisaties in het maatschappelijk middenveld zoeken elkaar nadrukkelijker op om samen te werken aan maatschappelijke problemen (wicked problems) die ze alleen niet kunnen oplossen. Enerzijds vanwege de complexiteit (bijvoorbeeld personen met verward gedrag, opvang van vluchtelingen), anderzijds vanwege bezuinigingen waardoor organisaties nadrukkelijker op hun eigen terrein en risicobeheersing zijn aangewezen.

Hoe dan?

De vragen die we ons deze Directeurendag stellen zijn met name gericht op hoe we dit samenwerken in zogeheten ‘organisatie netwerken’ vormgeven en wat er nodig is om het werkend te krijgen. En misschien ook wel: wanneer we er niet aan moeten beginnen. We kijken ook in de spiegel naar wat we zelf hebben gedaan tot nu toe op dit gebied en wat we zelf nog kunnen verbeteren.

Samenwerken met collega’s van andersoortige organisaties vergt in ieder geval een lange adem én lol om samen zo’n ontdekkingsreis aan te gaan. Hoe werkt dat in de praktijk wél?

We gaan hiermee dieper in op één van de vele samenwerkingsvormen die we in 2017 tijdens een themabijeenkomst onder de loep namen en die we in 2019 met enkele MKW bestuurders verkenden. Zoals het samenwerken in ketens en samenwerken met gelijksoortige organisaties.

Essay

Naar aanleiding van deze Verkenning is een Essay geschreven door de deelnemers. Dit zal besproken en uitgedeeld worden.

Het programma wordt vormgegeven door Bram Lipsch en Corry Keulen (MKW bestuur, resp. Jutphaas Wonen Nieuwegein en Woningvereniging Nederweert) en Lilian van Zandbrink (secretaris MKW Platform)

Directeurendag

Donderdag 16 april, van 13.00-18.00 uur.

Locatie

De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht

De uitnodiging volgt per mail

De uitnodiging met toelichting op programma én de aanmeldlink volgt medio februari per mail.

Voor deze bijeenkomst gelden PE-punten.