In verband met het corona virus hebben we deze bijeenkomst verzet van woensdag 1 april naar woensdag 10 juni a.s. Van 17.30-21.00 uur, locatie JOINN in Houten. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen hebben we voor die datum ook alvast een reserve datum geprikt: namelijk woensdag 9 september. Zelfde tijd, zelfde locatie.

Dus: 1 april ->
wordt 10 juni en lukt dat onverhoopt ook niet ->
dan wijken we uit naar woensdag 9 september!

Voor wie interesse heeft deze bijeenkomst bij te wonen, reserveer alsjeblieft beide data in de agenda. Een nieuwe uitnodiging met aanmeld link volgt zo spoedig als mogelijk.

PROGRAMMA

Naast het delen van kennis, ontmoeten we jullie als leden graag. Dus kom, vertel uw verhaal en leer van elkaar. We hopen jullie op woensdag 10 juni 2020 te mogen begroeten! Het programma ziet er als volgt uit:

Actua politiek en overheid. Door Richard Bos, Aedes

De lobby van Aedes in aanloop naar het nieuwe kabinet komt aan bod, de evaluatie van de Woningwet en de evaluatie van de verhuurderheffing.

Energietransitie: hoe koppelen we wijken los van het aardgas? Door Dorris Derksen, Aedes

Gemeenten bepalen wanneer ze woningen wijk voor wijk loskoppelen van het aardgas en leggen dit vast in de Transitievisie Warmte. Deze transitievisie heeft gevolgen voor de duurzaamheidsstrategie van woningcorporaties. Corporaties moeten er dan ook voor zorgen dat ze vanaf de start met de gemeenten meepraten.
Verder gaat Dorris is op de Startmotor warmtenetten. Welke hulpmiddelen komen er, welke wetgeving (afsluiten van aardgas, instemmingsrecht huurders) en wat mag je als gemeente en corporatie straks.

Uw onderwerp

Naast onderstaande onderwerpen nog suggesties voor een extra onderwerp of bespreekpunt? Dan horen wij dit graag. Wij willen namelijk dat de bijeenkomst zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte.

Voor deze bijeenkomst gelden 2,5 PE-punt.

Datum: woensdag 10 juni 2020

Locatie: JOINN! Onderdoor 5, 3995 DW Houten

Aanmelden: (en ook afmelden) graag met behulp van de groene knop in de mail die Aedes en MKW leden ontvangen.

Agenda:

17.30 uur Inloop met een broodmaaltijd

18.00 uur Opening en korte kennismaking met de aanwezigen

18.30 uur Inhoudelijk programma

20.30 uur Einde bijeenkomst, nazit

21.00 uur Afsluiting

Voor meer informatie of het doorgeven van uw suggesties kunt u contact opnemen met:

  • Lilian van Zandbrink l.vanzandbrink@aedes.nl secretaris MKW Platform of
  • Liesbeth Deckers l.deckers@aedes.nl Aedes Belangenbehartiging Publieke Zaak