beste leden, in verband met het tegengaan van de verspreiding van het corona virus verzetten we onze voorjaars Directeurendag van donderdag 16 april naar donderdag 4 juni a.s. Van 12.30-18.00uur, locatie De Moestuin in Utrecht.
Maar om het zekere voor het onzekere te nemen hebben we voor die datum ook alvast een reserve datum: namelijk donderdag 8 oktober, de datum waarop de najaars Directeurendag plaatsvindt. Zelfde tijd, zelfde locatie.

Dus: 16 april ->
wordt 4 juni en lukt dat onverhoopt ook niet ->
dan wijken we uit naar donderdag 8 oktober!

Reserveer alsjeblieft beide data in de agenda. Een nieuwe uitnodiging met aanmeldlink volgt zo spoedig als mogelijk.

Thema: Samenwerking tussen corporaties en andersoortige organisaties

Om gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan die je als organisatie alleen niet kunt behappen.

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen. De sector is ingrijpend veranderd het afgelopen decennium. Organisaties in het maatschappelijk middenveld zoeken elkaar nadrukkelijker op om samen te werken aan maatschappelijke problemen (wicked problems) die ze alleen niet kunnen oplossen. Enerzijds vanwege de complexiteit (bijvoorbeeld personen met verward gedrag, opvang van vluchtelingen), anderzijds vanwege bezuinigingen waardoor organisaties nadrukkelijker op hun eigen terrein en risicobeheersing zijn aangewezen.

Hoe dan?

De vragen die we ons deze Directeurendag stellen zijn met name gericht op hoe we dit samenwerken in zogeheten ‘organisatie netwerken’ vormgeven en wat er nodig is om het werkend te krijgen. En misschien ook wel: wanneer we er niet aan moeten beginnen. We kijken ook in de spiegel naar wat we zelf hebben gedaan tot nu toe op dit gebied en wat we zelf nog kunnen verbeteren.

Samenwerken met collega’s van andersoortige organisaties vergt in ieder geval een lange adem én lol om samen zo’n ontdekkingsreis aan te gaan. Hoe werkt dat in de praktijk wél?

Directeurendag donderdag 4 juni 2020

12.30 uur Inlooplunch

13.15 uur Aanvang programma

18.00 uur Einde programma

Locatie

De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht

Opnieuw aanmelden

(en ook afmelden) graag met behulp van de groene knop in de mail die MKW leden z.s.m. ontvangen

Voor deze bijeenkomst gelden PE-punten.