Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? Op 2 en 9 februari* organiseren AEDES, NVBW EN VTW dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen. Thema: bestuur en toezicht: eenheid of verdeeldheid.

Dialoogsessies

Met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar sociale psychologie en winnaar van de Spinozaprijs) bespreken bestuurders en toezichthouders een concrete casus. Vervolgens is er debat over het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing.

*Data

Op 2 februari is de dialoogsessie in Amsterdam en op 9 februari in Eindhoven is nog volop ruimte. De bijeenkomsten zijn van 10.00-12.00 uur. Aan deelname aan een sessie worden twee PE-punten toegekend.

Wie zien u graag tegemoet!

Meer informatie via aedes.nl