beste leden, wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn alle goeds voor 2018 toe! Hieronder treft u een korte terugblik aan op het afgelopen jaar en een vooruitblik op de plannen en data voor het nieuwe jaar. Mede namens het bestuur en haar secretaris; gráág tot ziens in het nieuwe jaar!

Hans Vedder, Johan Oosterhoff, Vincent van Luit, Wiepke van Erp Taalman Kip, Hendrik Hoogenkamp, Fons Köster, Lilian van Zandbrink en Corry Keulen – voorzitter MKW Platform

Terugblik op 2017

We kijken terug op een energiek en constructief jaar voor het MKW Platform.

We rolden onze strategische visie de Kracht van Klein uit. Vanuit de Kracht van Klein leggen wij verbinding met elkaar, met kennis en kunde. Met als doel goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor onze huurders. We sturen sterk vanuit de relatie met de stakeholders om ons heen, meer dan vanuit de regels.

We organiseerden twee goed bezochte Directeurendagen en een themadag.

  • In april 2017 over wonen en zorg, “Van zorgen voor naar zorgen dat!”.
  • In mei 2017 over professionalisering van samenwerking. Samenwerking vanuit de bedoeling.
  • En jl. oktober over (interne) organisatie en veranderkracht. De kracht van klein gecombineerd met de kracht van jong!

De Leergang corporatiebestuurder nieuwe stijl die we ontwikkelden met TIAS blijft haar waarde toevoegen gezien de belangstelling. Een zesde lichting ging van start. Voor oktober 2018 staat al weer de zevende lichting gepland.

Belangenbehartiging

En we hadden onze handen vol aan belangenbehartiging. Vele uren gingen er zitten in het vanuit Aedes meedenken met en meesturen op diverse dossiers. Constructief maar altijd vanuit onze eigen specifieke kenmerken en wensen.

Hoog op de agenda stonden (en staan) de implementatie van de vernieuwde Woningwet, en de reductie van administratieve lasten. Marktwaardering, accountantsprotocol, bestuurlijke informatievoorziening, splitsing. We spraken over toezicht vanuit vertrouwen met de AW. En waren actief binnen de Aedes klankbordgroep benchmark.

We zagen leden verdwijnen door pensionering en fusie. Maar we mochten ook weer nieuwe gezichten verwelkomen. We zien een langzame maar gestage toename van het aantal leden van ons Platform. Van corporaties van 300 Vhe tot corporaties van 6.500 Vhe. We worden gemiddeld wat jonger.

De trend is samenwerking en ‘sharing’ in plaats van groeien. Dat doet ons deugd.

Vooruitkijken naar 2018

In 2018 organiseren gaan we verder door op het thema samenwerking. En zullen we ons – samen met Aedes – onverdroten blijven inzetten. Voor de reductie van administratieve lasten en ten behoeve van de verduurzaming van ons bezit.

In het kader van het delen van onze best practices rollen we de komende weken vol trots de MKW kenniswebsite uit.

Samen met en uitsluitend voor MKW leden. De kenniswebsite is onze jongste loot aan de stam uit waarin we samen concrete en praktische kennis / producten delen.

 

Directeurendagen 2018

En in 2018 organiseren we in ieder geval weer twee Directeurendagen. En wel op donderdagmiddag 12 april en donderdagmiddag 11 oktober 2018.  Voor de bijeenkomsten van het MKW Platform (Directeurendagen, thematische bijeenkomsten) zijn PE-punten te verkrijgen.