beste leden,

De data zijn gepland. In 2018 vinden onze MKW Directeurendagen plaats op donderdagmiddag 12 april 2018 en op donderdagmiddag 11 oktober 2018.

Voor beiden Directeurendagen gelden – onder enig voorbehoud van het definitieve programma – de volgende tijdstippen:

– 12.00 uur Inlooplunch
– 13.00 uur Aanvang programma
– 18.00 uur Einde programma
– 18.00-20.00 uur Anti file dinertje – voor wie dat wilt

Noteer deze data alsjeblieft in jullie agenda’s. De data zijn ook terug te vinden op onze pagina: ledenbijeenkomsten MKW.

Ook komt het MKW bestuur in 2018 weer vijf keer bijeen. Deze data zijn op diezelfde pagina terug te vinden.

MKW 2018

Binnenkort ontvouwen we de plannen voor het komend jaar. Maar dat we met jullie graag blijven optrekken om in ieder geval de reductie van administratieve lasten, de verduurzamingsopgave en een nauwere onderlinge samenwerking nog verder vorm te geven, moge duidelijk zijn. De koers is op de Kracht van Klein.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet namens het MKW bestuur,
Corry Keulen, voorzitter