Mensen hebben een vraagstuk dat over allerlei opgeworpen hekjes heen stijgt. Dan moeten wij dus die vraagstukken verbinden. En kunnen we daardoor veel effectiever mensen helpen.” Tijdens de MKW Directeurendag  over de Kracht van Jong van 12 oktober jl. sprak Marinus Kempe. Marinus is directeur-bestuurder van De Kernen en collega MKW-lid. Hij sprak over het waarom van de transitie tot een netwerkorganisatie van corporatie De Kernen. En hoe deze steeds meer vorm krijgt.

De aanleiding voor deze transitie bij De Kernen is de steeds sneller veranderende werkomgeving. “De wereld verandert, Nederland verandert en onze klanten veranderen. We zien een steeds grotere groep kwetsbare mensen. Hoe lossen we problemen dan samen op?

Geef je mensen vertrouwen

Voor de collega’s die er bij waren en het nog eens op hun gemak tot zich willen nemen; en voor hen die er niet bij waren, onderstaand zijn verhaal. Een verhaal over innovatie en veranderkracht. In de vorm van zijn meeste recente blog over veranderen bij De Kernen. “Wees terughoudend in ergens wat van te vinden, geef je mensen vertrouwen” en over bijvoorbeeld het afschaffen van het MT.

Tevens heeft FLOW een kort filmpje gemaakt over Anders werken en organiseren bij De Kernen.

 

Mensen veranderen écht wel, als ze dat zelf willen

Heb ik hier al eens iets verteld over onze netwerkorganisatie? En hoe deze steeds meer vorm krijgt? Waarbinnen De Kernen collega’s zich steeds meer ontwikkelen? Een blog schiet eigenlijk te kort, maar ik merk dat mensen binnen en buiten de branche nieuwsgierig zijn. De aanleiding voor de transitie bij De Kernen is de steeds sneller veranderende werkomgeving. De wereld verandert, Nederland verandert en onze klanten veranderen. We zien een steeds grotere groep kwetsbare mensen. Hoe lossen we problemen dan samen op?

Als je je dienstverlening op een hoog niveau wilt houden én je moet tegelijkertijd voldoen aan zeer strenge wet- en regelgeving, dan is het aanpassen van je organisatie geen wens meer maar noodzaak. Een reorganisatie dus! Dat zou je misschien denken. Maar nee, ik geloof in de kracht van kleine, iteratieve veranderingen van onderaf en slimme strategische interventies. En, je hebt een heldere visie nodig, een plan of koers, stevig onderbouwd. Je richting moet je vooraf wel duidelijk hebben én samen gedeeld.

Mensenwerk

Ons werk is mensenwerk, daar past geen ‘harkjesorganisatie’ meer bij. Ik daag mensen, inclusief mezelf graag uit, het beste uit zichzelf te halen en zo de collectieve innovatiekracht te benutten voor de goede zaak. Daar hebben we geen opgelegde, grote reorganisatie voor nodig. Die mislukt. Je maakt er namelijk zelf geen onderdeel van uit. Dan ben je snel klaar, toch? Het woord ‘reorganisatie’ heeft sowieso al een negatieve connotatie…Dat is oud denken wat mij betreft.

Mensen kunnen alleen zichzelf veranderen. Hoe lukt dat dan? Het is zo ongrijpbaar hoor ik wel eens. Hoe inspireer je mensen en hoe motiveer je? Wij hebben vooral gevoed, gefaciliteerd en aangejaagd. Toch is het makkelijker dan je denkt. We zijn dingen letterlijk samen gaan doen. Een training coachend leidinggeven aan jezelf voor het MT alleen? Nee, MT én medewerkers zijn samen getraind. Want wil je beweging in de goede richting? Laat oude structuren dan langzaamaan los. Ik zie het nog nergens. Hoeveel dynamiek en draagvlak verwacht je dan?

Het ‘oude MT ‘ is zich zeer bewust van haar voorbeeldrol. In 2017 hebben we het MT dan ook getransformeerd naar een visieteam. Een pilot weliswaar, maar een hele spannende geef ik toe. Maar ook dat moest 180 graden om. Toch zien we dat onze resultaten fraai zijn. Niet alleen vinden we elkaar nog beter in de organisatie, collega’s werken met veel plezier aan steeds ingewikkelder opdrachten. En onze klanten? Die zijn zeer tevreden en geven ons mooie cijfers. 2018 zie ik met het volste vertrouwen tegemoet.

Marinus Kempe
13 november 2017