Goed gedrag is momenteel de grootste uitdaging van de raad van commissarissen. En niet alleen in de financiële sector. In de onderstaande analyse, ter inspiratie voorafgaand aan onze directeurendag, geeft onder andere Stefan Peij zijn visie op goed gedrag. Wat is goed gedrag en hoe kan het effectiever worden ingezet?

Handvatten

Onderzoek toont aan dat de belangrijkste problemen van de RvC niet liggen op het vlak van integriteit, externe verantwoording, stakeholder-oriëntatie of formele regels (zoals statuten en reglementen). De belangrijkste problemen bevinden zich op het terrein van doorvragen bij het bestuur, een goede omgang en samenwerking met het bestuur en de informatievoorziening.

Stefan Peij is overmorgen, donderdag 6 oktober gastspreker bij de najaars directeurendag voor leden van het MKW Platform. Peij is directeur van Governance University, Partner Board Services at EY en heeft bijgedragen aan de vernieuwde governance code

Het goede gesprek en het bod doen

Na de inleiding gaan we in op het eerstvolgende goede gesprek. Het gesprek dat wij allen in het kader van de prestatie afspraken dienen aan te gaan met onze huurders en gemeenten: het bod doen.

Het programma van de directeurendag treft u onderstaand aan. Locatie: Makeblijde Houten.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Artikel-Peij-Handvatten-voor-een-effectieve-boardroom-cultuur.pdf”]

Programma

12.00u Inloop. Voor een lunch wordt gezorgd.

13.00u Opening en welkom. Huishoudelijke zaken

13.30u Het goede gesprek aangaan, inleiding en beschouwing door gastspreker Stefan Peij

14.30u Pauze

15.00u Transparantie Tool

  • Korte toelichting op de techniek van de Transparantie Tool, een handleiding.
    Peter van Os, RIGO
  • Totstandkoming Transparantie Tool, de IBW en een blik op de toekomst op weg naar 2017
    Pieter van Hulten, Aedes
  • Duo presentatie: ervaringen met het invullen en het gebruik van de Transparantie Tool
    Hans Vedder en Michiel Sluijsmans, respectievelijk Goed Wonen Gemert en Woningbeheer Born Grevenbicht.

16.15u Pauze

16.45u Epiloog. Reflectie door Stefan Peij op het (technische) gesprek over de transparantie tool én hoe we hierna en hiermee het goede gesprek aangaan met onze huurders en gemeenten

17.30u Afronding

17.45u Borrel

18.30u Diner – voor wie zich daarvoor opgegeven heeft.

20.00u Sluiting