We kijken terug op een jaar waarin we weer ‘vol aan de bak’ moesten. In dit jaarverslag vertellen wij over onze activiteiten en initiatieven en leggen wij financiële verantwoording af.

Woningwet dwingt tot keuzes

De Woningwet dwingt ons tot keuzes en brengt veel werk met zich mee. Nog steeds. Tegelijkertijd biedt het alle kansen om aan huurders en anderen te laten zien waar we voor staan. We deelden onze trots over ons werk met de buitenwereld in een serie op onze website ‘Waar staan we voor’.

Het MKW maakte een voortvarende start in het Aedes-traject ‘Cultuur en gedrag’. De tweede lichting van de Leergang ‘Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl’ slaagde. Daar mogen we trots op zijn. Inmiddels gingen de derde en de vierde lichting alweer van start. We organiseerden weer twee directeurendagen: over cultuur en gedrag en over het activeren van huurdersvertegenwoordigingen.

Uit de Aedes-Benchmark blijkt dat huurders van kleinere corporaties vaker positiever zijn. Ze ervaren kleinere corporaties als persoonlijker en vertrouwder.

Kleinschalig, lokaal verankerd en samenwerkingsgericht

Als MKW Platform hebben we eind 2015 graag onze inbreng voor de lange termijnvisie van Aedes geleverd. We hebben geen eigen visie geschreven, maar bewust de focus gelegd op een inbreng ten behoeve van de Aedes visie over zaken die ons als MKW-corporaties na aan het hart liggen.

Kleinschalig, lokaal verankerd en samenwerkingsgericht. Zie hier in het kort de hoofdvisie van de Kracht van Klein. In de Kracht van Klein beschrijft het MKW Platform haar koers en rol voor de komende drie tot vijf jaar. In november 2015 is in een brainstorm een begin gemaakt met deze nieuwe strategische visie van het MKW Platform.

Onverdroten verder!

Het MKW is een hecht platform binnen Aedes. Zo voegen we veel waarde toe aan de belangenbehartiging binnen en door Aedes. Maar ook aan onze eigen ontwikkeling als lokale corporatiebestuurders. We zetten dit graag samen onverdroten voort in 2016.

Met vriendelijke groet,
mede namens het Bestuur van het MKW Platform,
Corry Keulen, voorzitter

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2015-def-1.pdf”]