Op donderdag 6 oktober* is dr. Stefan Peij, directeur van de Governance University in Doorn, onze gastspreker. Peij heeft in 2005 de Governance University opgericht. En heeft meegeholpen aan de vernieuwde Governancecode.

Het goede gesprek

Waar governance mede de basis vormt van een goede bedrijfsvoering en daarbinnen de nadruk steeds meer komt te liggen op het Interne Toezicht, geldt dat het bouwen aan en onderhouden van een goede relatie tussen bestuur en stakeholders van essentieel belang is.

Voor ons verzorgt Stefan Peij daarom een aftrap van de discussie met een inleiding over Het goede gesprek. En draagt hij zorg voor een samenvattende en constructieve afsluiting van de middag.

Sjraar Canjels, bestuurslid MKW en directeur-bestuurder van Peelrand Wonen in Boekel: “Twee primaire stakeholders, de huurder(vertegenwoordiging) en de gemeente schuiven jaarlijks aan voor de rondedans die Prestatieafspraken heet. Het is dus belangrijk voor het Interne Toezicht om een beeld te hebben van dit proces. Dit is van grote invloed op datgene waar de corporatie de komende jaren mee aan de slag (mag gaan). Het goede gesprek is derhalve van groot belang.”

Voor degenen die zich nog niet hebben aangemeld: dat kan nog altijd met behulp van de link die we de leden per mail op 30 augustus jl toe zonden. 

Na de inleiding gaan we in op het eerstvolgende goede gesprek. Het gesprek dat wij allen in het kader van de prestatie afspraken dienen aan te gaan met onze huurders en gemeenten.

Het bod doen

logo-transparantietoolDit gesprek is immers deels inhoudelijk en technisch en kan worden gevoerd aan de hand van de Transparantietool. Hiermee kan je aan gemeente en de huurders laten zien wat de financiële gevolgen zijn van wijzigingen in gezamenlijk gewenste volkshuisvestelijke beleidsaanpassingen. De transparantie tool wordt tijdens de bijeenkomst nog eens kort toegelicht door Peter van Os van RIGO. Pieter van Hulten van Aedes gaat in op de IBW en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

Ervaringen en kennis delen

Ook stellen twee MKW collega’s (in een parallelsessie) hun corporaties voor. Dit zijn Michiel Sluijsmans van Woningbeheer Born Grevenbicht en deelnemer aan de pilot en Hans Vedder van Goed Wonen Gemert. Zij gaan in op vragen als: hoe bespreek je de financiële gevolgen met je gesprekspartners die vanuit hun invalshoek hoogstwaarschijnlijk naar andere zaken en bedragen kijken? Hoe duid je aan je gesprekspartners de financiële ratio’s ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit en dekking op basis van WOZ?

We nodigen jullie van harte uit om die collega mee te nemen die het meest betrokken is bij de gesprekken met huurders en gemeenten en het gebruiken van de Transparantie Tool.

En hopen op een gedreven opkomst!

*Donderdag 6 oktober 2016
Locatie: Makeblijde, Houten: 12.00 – 18.00 / 20.00 uur

Met vriendelijke groet,
mede namens het Bestuur van het MKW Platform,
Corry Keulen, voorzitter