Update per 14 februari 2019:

Benieuwd naar de inhoud van de artikelen in de Huurkrant? Lees alvast de artikelen, zodat u weet wat u bestelt. 

Kleinere woningcorporatie belicht in de Huurkrant 2019

Waar besteedt een corporatie de huurinkomsten aan? In de Huurkrant van dit jaar vertelt MKW-(bestuurs)lid directeur Wiepke van Erp Taalman Kip waar Woonpalet de huuropbrengsten voor nodig heeft.

Huurkrant

De Huurkrant geeft informatie en uitleg aan huurders over het huurbeleid van overheid en woningcorporaties. Ook geeft de krant informatie over:

  • de jaarlijkse huuraanpassing
  • de huursombenadering
  • de inkomensafhankelijke huurverhoging
  • de bezwaarmogelijkheden
  • de huurtoeslag

De Huurkrant verschijnt jaarlijks en wordt gemaakt door Aedes en communicatiebureau Nestas.

De krant verschijnt begin april 2019, zodat corporaties hem samen met de huuraanzegging (die meestal eind april wordt verzonden) kunnen verspreiden.

Versie op maat

Corporaties kunnen – tegen meerkosten – hun logo op de voorpagina van de huurkrant laten plaatsen. Of ervoor kiezen om een eigen artikel voor de voorpagina aan te leveren, met bijvoorbeeld een uitleg van het eigen huurbeleid.

Op papier of digitaal

Sommige corporaties informeren huurders liever online. Daarom is van de krant zowel een papieren als een digitale versie (bladerbare pdf) te bestellen.

Bestellen en meer informatie

Meer informatie en bestellen: via de website van Nestas.